Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Kdy padalo Slunce ...

ferie a pouen z nedalek budoucnosti
(V Kromi, Anno Domini MMVIII)

Tato kniha popisuje fiktivn dn, kterho se vak meme dot ji v blzk budoucnosti. Pestoe dj je vymylen, hlavn fakta jsou pravdiv a skuten a pravd se velmi pibliuje i zkladn mylenka, e lidstvu ji nezbv mnoho asu do okamiku, kdy Bh zapone svj Soud.
Jmna osob i jejich osudy jsou nahodile vybrny, a pokud nkomu bude vyprvn pipomnat skuten chovn, charakteristiku nebo ivotn osudy konkrtnch osob, jde o podobnost ist nhodnou. Pravdiv jsou interpretovna pouze jmna nkterch pedstavitel Hnut Grlu a shoduje se i jmno fa sekty Dvorskho.
S astronomickmi fakty nakldm ponkud voln. Vtinou jsou vymylena, ale tak, aby jejich splnn bylo mon. ε Tauri je obyejn hvzda a toho asu nehroz vbuchem coby supernova tedy alespo doufm. Do textu se hodila vysloven svm umstnm na obloze a omlouvm se j, e jsem j ve virtulnm vesmru povil tak ponurm osudem.

Obsah:

st 1.:
st 2.:
Zvrem pidvm heslovit jet nkolik veledleitch pojm, kter nm pomohou pochopit een a snad i to, e u jde opravdu do tuhho a na svtovch hodinch je u za 1 minutu dvanct:

Veledleit pojmy:


Jako plohu pipojuji soubor svch vpisk k problematice kosmickch vliv na pozemsk ivot, kter jsem poizoval v edestch a osmdestch letech minulho stolet. el, v tto dob jsem nebyl jet zcela dsledn, take nemm podchyceny prameny, ze kterch je erpno co je sice zcela neodpustiteln, nicmn je to tak, jak to je. Na svou obranu pouze dodvm, e jsem nepouval dn prameny bulvrnho typu, ale bu publikace zcela odborn nebo jin prameny, kter jsem pokldal za alespo z vt sti dvryhodn. Informace pirozen dopluji dle novjch zprv a vsledk prodovdeckho bdn pokud mi tyto jsou znmy.


Edin poznmka:
Filozoficky zamen vklady pouit ve II. sti tohoto dlka jsou zpracovny podle spisu Jos. A. Zentrich Duchovn slovnk Vodnskho vku, vyd. nakl. FONTNA, Olomouc, 1999 + 2001. Tyto knihy vm kad dobr knhkupectv me objednat na adrese: Nakladatelstv Fontna, Horn nm. 5, 772 00 Olomouc, ppadn je lze opatit pmo u autora: Jos. A. Zentrich, Zborovsk 4179/11, 767 01 Krom, mail to: jokotoko@volny.cz , tel. 603 20 20 33.

Tao Koupit

Když padalo Slunce - Tajemství zimního slunovratu 2012

jako knihu ...