Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Astrologický program NEBESKÝ KALENDÁŘ, historie programu


Novinky verze 4.1 ze dne 30. 6. 2017:
 • Byl doplněn výpočet siderického horoskopu.
 • Byla přidána funkce na výpis výkladů tranzitních aspektů za zvolené období.
 • Animace nativního horoskopu lze "krokovat".
 • Z horoskopu lze vyřadit i měsíční uzly, ASC, DSC, MC a IC.
 • A bylo provedeno několik kosmetických oprav a úprav.

Novinky verze 4.0 ze dne 17. 6. 2017:
 • Program nyní pracuje s jakýmkoliv datem v rozmezí let 1 až 3000 (vyjma výpočtu polohy Pluta a planetek).
 • Byla zcela předělána grafika i způsob vykreslení horoskopu a byla přidána rozličná nastavení určující, co a jak má být vykresleno.
 • Volitelně lze nastavit, zda mají být v horoskopu přesnější aspekty vykresleny silnější čárou nežli ty méně přesné.
 • Lze zapnout nebo vypnout zobrazení vládců dekanů.
 • Program umožňuje plynulé animace nativního horoskopu.
 • Byl přidán výpočet poloh dalších planetek (celkem jich nyní program počítá 26).
 • Byl přidán výpočet polohy Bílé Luny (Selena).
 • Do horoskopu lze nyní přidat (nebo z něj vyřadit) téměř jakýkoliv objekt (planetu, planetku, citlivý bod, stálici apod.)
 • Orbisy k jednotlivým typům aspektů a objektů lze nyní zadat mnohem detailněji.
 • Byla přidána možnost výpočtu zjednodušeného horoskopu při neznámém čase narození.
 • U kompozitního horoskopu jsou počítány i domy.
 • Většinu výstupů z programu (tabulky, výklady) lze přímo exportovat do PDF (případně dalších formátů, jako je xls, rtf, txt, jpg).
 • Do výpisu výkladů horoskopu lze přidat obrázek horoskopu.
 • Nová místa lze nyní snadno zadávat pomocí integrované mapy (Google Maps) - všechny potřebné údaje se přenesou jedním kliknutím.
 • Rovněž bylo výrazně zjednodušeno zadávání letních časů a dalších časových změn.
 • Do programu byly doplněny letní časy pro všechny státy EU až do roku 2021.
 • Byla aktualizována databáze států a doplněna o různá zámořská území, autonomní oblasti apod.
 • Pro ukládání uživatelských dat (osoby, výklady apod.) byl použit nový, bezpečnější typ databází s možností jejich denního zálohování.
 • Program nyní automaticky upozorní na své nové verze, případně i na další novinky.
 • Lze si zvolit z několika přednastavených vzhledů programu.
 • Celkově jsem se pokusil program poněkud zpřehlednit, přetvořit jej do více kompaktního a méně roztříštěného tvaru a také jej trochu "očistit" od některých méně důležitých a málo používaných funkcí. Některé z těchto funkcí se patrně navrátí v snad i trochu hezčí a lépe začleněné podobě později, o návratu těch zcela okrajových však neuvažuji, neboť někdy "všeho moc škodí".

Novinky Verze 3, ze dne 15. 10. 2010:
 • Doplněn tibetsko-čínský horoskop.
 • K osobám v databázi lze ukládat data libovolných životních událostí (svatba, rozvod, úraz apod.), která pak je možné zobrazit v tranzitním horoskopu.
 • K jednotlivým osobám lze uložit i kontaktní údaje.
 • Z okna s podrobnými informacemi o poloze planety (či jiného objektu) je možné přímo přejít k editaci výkladu vybrané konstelace. V tomtéž okně se zároveň výklad zvolené konstelace zobrazí v "bublině" po najetí myší na ni (není tedy již nutné jej nechávat vypsat v dalším okně, ale i tato možnost zůstala zachována). U tohoto okna lze rovněž nastavit jeho průsvitnost.
 • Většinu tabulek je možné uložit jako html, xls (Excel) nebo csv (text s oddělovači) a lze je přímo kopírovat do schránky jako obrázek.
 • Obrázek horoskopu se ukládá ve formátu jpg (dosud se ukládal v bmp).Obrázek horoskopu se ukládá ve formátu jpg (dosud se ukládal v bmp).
 • Do nákresu horoskopu byly doplněny vládci dekanů.
 • Lze nastavit libovolnou barvu pozadí horoskopu.
 • Česká i slovenské verze programu nyní obsahuje zároveň astrologické výklady v češtině, slovenštině i angličtine (v angličtině pouze pro nativní horoskop).
 • Dále bylo provedeno velké množství drobných či větších úprav v ovládání a v rozmístění ovládacích prvků, čehož účelem je zpřehlednění a snadnější ovládání celého programu. Celý program byl rovněž vyladěn do přívětivé modře :-).
 • aj.

Novinky Verze 2, ze dne 29. 8. 2001:
 • Interaktivní zobrazení horoskopu přes celou obrazovku s možností jeho otočení buď po ose Beran-Váhy nebo Asc-DSC.
 • Výpočet tranzitů i s výklady (momentálně jsou k dispozici výklady k téměř 500 konstelacím).
 • Výpočet sekundárních direkcí.
 • Výpočet solární, lunárních i planetárních revolucí.
 • Výpočet ingresí a horoskopu lunárních fází.
 • Detailnější způsob výpočtu aspektů.
 • Doplněna databáze letních časů a dalších časových změn pro všechny evropské státy
 • aj.
První verze programu byla vytvořena někdy během roku 1999 ...