Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Astrologický program
NEBESKÝ KALENDÁŘ - časté dotazy


Chybové hlášení Error reading PrintDialog1: - týká se pouze verze 3!

Hlášení se objevuje tehdy, kdy ve Windows není nainstalována žádná tiskárna nebo není žádná tiskárna nastavena jako výchozí. Řešením je nainstalovat libovolnou tiskárnu (byť fyzicky možná žádnou opravdu nemáte). Doporučuji tento postup:
 1. Otevřete Ovládací panely (v levém dolním rohu ťukněte pravým tlačítkem myši na obrázek Windows):
  tisk1.jpg, 11kB

 2. Vyberete Zobrazit zařízení a tiskárny:
  tisk2.jpg, 42kB

 3. Pokud v seznamu bude uvedena nějaká tiskárna, ťuknete na ní pravým tlačítkem myši a zvolíte Nastavit jako výchozí tiskárnu. A dále už nepokračujete, problém by měl být vyřešen:
  tisk3.jpg, 25kB

 4. Jestliže v seznamu žádnou tiskárnu neuvidíte, ťuknete v horní části okna na Přidat tiskárnu (viz předchozí obrázek) a v dalším okně na Požadovaná tiskárna není v seznamu:
  tisk4.jpg, 19kB

 5. Dále vyberete Přidat místní nebo síťovou tiskárnu pomocí ručního nastavení, což potvrdíte tlačítkem další:
  tisk5.jpg, 34kB

 6. V dalším okně potvrdíte Port LPT1 a v dalším vyberete tiskárnu: Obecný - Generic ... jak uvedeno na obrázku:
  tisk6.jpg, 32kB

 7. A dále výběr potvrdíte několika tlačítky Další. Nakonec tiskárnu nastavíte Jako výchozí a vše na závěr potvrdíte tlačítkem Dokončit:
  tisk7.jpg, 30kB

 8. Po té by se již chybové hlášení nemělo objevovat.
Zpět

Čas první tattvy je o několik minut posunut od času východu Slunce

To je v naprostém pořádku. Při výpočtu času první tattvy se totiž neuvažuje refrakce (=lom) světla v zemské atmosféře, díky které vidíme východ Slunce (a nejen Slunce, ale všech nebeských těles) již v době, kdy se ve skutečnosti ještě nachází pod obzorem. Okamžik první tattvy ale nastává až tehdy, kdy se Slunce fyzicky objeví na obzoru, v našich zeměpisných šířkách je to přibližně 6 minut po jeho východu. - Více se můžete dočíst v nápovědě k programu Nebeský kalendář po ťuknutí na ikonu se symbolem otazníku na kartě Tattvy úvodního okna.

Zpět