Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

80. Zachovat nezávislost

Lepší je malý stát, a malým počtem lidí –
má mít své úřady – ale nemá je zneužívat,
má mít své nástroje, ale nemá je používat !

Lidé se mají smířit se smrtí,
ale nemají ze země utíkat.
Stát může mít armádu a zbraně,
ale nemá vyhledávat, kde by je využil.

Buďte prostí !
Ať je váš pokrm chutný,
vaše obydlí pohodlné
a váš život šťastný !
A především – žijte prostě, jednoduše –
a v souladu s TAO !

Pak mohou sousedé klidně přes hranice
poslouchat kohoutí kokrhání,
štěkot psů –
a přitom klidně žít
a nebát se obyvatel druhé země.
Budou se dožívat vysokého věku –
a v klidu zmírat,
aniž by je napadlo –
toužit po území, majetku a přírodních krásách
druhé země....

Komentář:

Jako červená niť se všemi verši Lao-c´ táhne mírumilovnost. S podobným doporučením se ovšem setkáváme i v jiných dobách a v jiných kulturách, např. v křesťanském Desateru Božích přikázání. Je zajímavé, že ačkoliv všichni zřeci, mudrci a proroci, kteří k lidstvu postupně přicházeli, hovořili stejně mírumilovně a nabádali lidi k přátelství, vzájemné úctě a k pomoci – vždy lidstvo znovu a znovu sklouzávalo k válečným výbojům a k duševnímu neklidu. Smutné je zejména to, že se tak obyčejně dělo ve jménu některého náboženského avatara – a tak zřejmě jediný taoismus se může pyšnit tím, že v jeho jméně a pro jeho slávu neřinčely zbraně a netekla krev. Jedině člověk, který je prost výbojných choutek a touhy po majetku svých bližních, je schopen dlouhodobě si uchovat nezávislost ve svém myšlení a skutcích ...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]