Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Podmínky ochrany osobních údajů

Já, Zdeněk Pazdera (25786 Miličín 178, IČO: 60218754) provádím zpracování vašich osobních údajů v rozsahu jméno, adresa a e-mail, neboť je to nutné pro splnění kupní smlouvy mezi mnou a vámi.

Proč potřebuji znát a případně dále zpracovávat vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu?

 • Licence k programu Nebeský kalendář není vydávána anonymně, ale vždy pro konkrétní osobu, případně firmu.
 • Bez znalosti vašich osobních údajů bych vám nemohl vystavit fakturu, která je pro vás zároveň dokladem o tom, že program Nebeský kalendář používáte legálně.
 • Pokud jste již legálním uživatelem programu Nebeský kalendář a v budoucnu projevíte zájem o novější verzi za zvýhodněnou cenu, potom mi vámi poskytnuté osobní údaje poslouží k ověření, že na program za tuto zvýhodněnou cenu máte nárok.
 • Občas (v průměru max. 1x až 2x ročně) můžete ode mě obdržet mail např. se speciální nabídkou, popisem nových funkcí programu apod. Součástí každého takového mailu je vždy zároveň i možnost odhlášení z dalšího zasílání.

Komu vaše osobní údaje předávám?

 • Pokud budete požadovat zaslání programu poštou, budou vaše osobní údaje předány dopravci, kterým je Česká pošta, s.p.
 • Příjemcem vašich osobních údajů mohou být také orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy mi tak ukládají obecně závazné právní předpisy.

Máte právo na:

 • Opravu vašich osobních údajů.
 • Můžete mě požádat, abych vám zaslal jaké osobní údaje o vás eviduji.
 • A také mě můžete požádat, abych vaše osobní údaje z evidence odstranil.
  Pozn.: Mějte prosím na paměti, že v případě výmazu vašich osobních údajů z evidence zároveň ztrácíte právo na poskytnutí nových verzí programu za zvýhodněnou cenu (za cenu za upgrade), neboť po té již nebudu mít možnost ověřit, že jste legálním vlastníkem starší verze programu.
 • Vaše požadavky na opravu, výmaz či výpis z evidence osobních údajů zasílejte na kontaktní e-mail: wendys@wendys.cz
 • Pokud byste se domnívali, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 30. 8. 2018.

Soubory cookie:

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že tento web může vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které náš server ukládá ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich návštěvách.

Momentálně jsou ukládány pouze cookies spojená se službu Google Analytics, která slouží k měření návštěvnosti tohoto webu. Jestliže nesouhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení, můžete je odmítnout na této stránce společnosti Google.

Pokud chcete, aby se soubory cookies do vašeho zařízení neukládaly vůbec, můžete to zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.