Nebeský kalendář
On-line výpočty
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Ochrana osobních údajů

Já, Zdeněk Pazdera (IČO: 60218754) prohlašuji, že:
  • Tento web nepoužívá žádné soubory cookies a tudíž vás v žádném ohledu nesleduje a ani se o to nepokouší.
  • Zavazuji se, že vaše osobní údaje (což je zejména vaše jméno a e-mailová adresa, případně i poštovní adresa), které uvedete ve vaší objednávce, nepředám nikomu dalšímu a budou použity výhradně jen ke zdárnému vyřízení vaší objednávky, s výjimkou uvedenou v dalším bodě.
  • Pokud budete žádat odeslání registrace programu dobírkou, bude vaše adresa předána dopravci (České poště), což je nezbytné.

Máte právo na:
  • Opravu vašich osobních údajů.
  • Můžete mě požádat, abych vám zaslal jaké osobní údaje o vás eviduji.
  • A také mě můžete požádat, abych vaše osobní údaje z evidence odstranil.
    Pozn.: Mějte prosím na paměti, že v případě výmazu vašich osobních údajů z evidence zároveň ztrácíte právo na poskytnutí nových verzí programu za zvýhodněnou cenu (za cenu za upgrade), neboť po té již nebudu mít možnost ověřit, že jste legálním vlastníkem starší verze programu.
  • Vaše požadavky na opravu, výmaz či výpis z evidence osobních údajů zasílejte na kontaktní e-mail: wendys@wendys.cz
  • Pokud byste se domnívali, že vaše osobní údaje zpracovávám protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 23. 6. 2023.