Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Astrologický program NEBESKÝ KALENDÁŘ, historie programu


Novinky verze 4.9 ze dne 6. 10. 2020:
 • Byla doplněna funkce zobrazující detailní denní pohyb Slunce po obloze (východy, západy, kulminace, svítání, soumraky, ...)
 • Byla přidána kalkulačka určená k výpočtům s různými časovými proměnnými.
 • Byla přidána funkce na hledání narozenin lidí z databáze osob.
 • Byl přidán prohlížeč nejlepších denních astronomických snímků podle NASA (projekt APOD).
 • macOS: Byl opraven Lunární kalendář pro zahrádkáře.

Opravná verze 4.83 ze dne 18. 8. 2020:
 • Byla opravena chyba, která způsobovala pád programu při spuštění na počítači nepřipojeném k internetu.

Opravná verze 4.82 ze dne 15. 7. 2020:
 • U siderického horoskopu byly chybně generovány výklady - chyba byla opravena.
 • Z hlavního okna programu nebylo v některých případech možné uložit novou osobu - chyba byla rovněž opravena.

Novinky verze 4.81 ze dne 24. 6. 2020:
 • Byl dopracován výpočet siderického horoskopu včetně souvisejících funkcí (výpočet efemerid, hledání konstelací a aspektů, ...)
 • Byla obnovena funkčnost Google Map v okně pro zadávání nových míst.
 • MacOS: Nebeský kalendář byl upraven pro nejnovější verzi MacOS Catalina (jedná se tedy již o 64-bitovou aplikaci).

Oprava ze dne 9. 5. 2019:
 • U událostí bylo možné zapsat poznámku o délce max. 5 znaků - chyba byla opravena, nyní lze zapisovat poznámky libovolně dlouhé.

Novinky verze 4.8 ze dne 3. 5. 2019:
 • Byl doplněn výpočet biorytmů.
 • Do okna s detailními informacemi o vybraném objektu byla doplněna symbolika stupně (Sabiánské a Hinduistické symboly).
 • Ve stejném okně si lze pořizovat vlastní textové poznámky o vybraném objektu.
 • Program byl přeložen do angličtiny.
 • Bylo opraveno několik drobných chyb a opomenutí.

Oprava ze dne 9. 1. 2019:
 • Byla opravena chyba, která ve verzi pro Mac OS vedla v některých situacích k pádu programu po kliknutí na tlačítko Nová osoba.

Novinky verze 4.7 ze dne 17. 12. 2018:
 • Byla doplněna možnost kompletní změny barev horoskopu včetně barevného nastavení jednotlivých objektů (planet apod.). Zároveň je možné uložit si libovolné množství "barevných vzhledů". Součástí programu je pět přednastavených vzhledů horoskopu. - Viz ukázky.

Novinka ze dne 21. 11. 2018:
 • Byla uvolněna verze Nebeského kalendáře pro operační systém MacOS (OS X).

Oprava ze dne 7. 10. 2018:
 • Ve zcela výjimečných případech se mohlo stát, že při hledání osob v databázi program generoval chybu - tato chyba byla opravena. Aby se chybě i v budoucnu předešlo, je nutné nyní při hledání napsat alespoň dva znaky.

Novinky verze 4.6 ze dne 1. 10. 2018:
 • Vyjma Manuálu byl program kompletně přeložen do slovenštiny.
 • Na četné žádosti byl přidán přepínač, pomocí kterého lze jedním kliknutím vypnout zobrazení aspektů na hroty domů.
 • Protože společnost Google změnila nedávno podmínka pro použití jejích map v aplikacích třetích stran, bylo nutné těmto podmínkám přizpůsobit i Nebeský kalendář. Nyní již opět všechny funkce, které při zadávání míst využívají právě tyto mapy, pracují tak, jak mají.

Novinky verze 4.5 ze dne 11. 9. 2018:
Byly provedeny následující dvě opravy:
 • V okně s detailními informacemi o vybraném objektu byly při některých konfiguracích programu uvedeny výklady k jinému objektu - chyba byla opravena.
 • V lunárním kalendáři pro zahrádkáře byl občas na přelomu měsíců uveden chybně dvakrát za sebou nov či úplněk - chyba byla taktéž opravena.

Novinky verze 4.4 ze dne 17. 5. 2018:
 • Byla doplněna funkce na výpočet Keltského stromového horoskopu.

Novinky verze 4.3 ze dne 2. 5. 2018:
 • Byla doplněna funkce na výpočet lunárního kalendáře pro zahrádkáře.
 • U horoskopu pro "tady a teď" lze měnit libovolně datum i čas a lze k němu spočítat a zobrazit partnerský i tranzitní horoskop.
 • Byly provedeny drobné změny v ovládání programu.

Novinky verze 4.2 ze dne 8. 4. 2018:
 • Po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolný objekt v nákresu horoskopu se zobrazí okno s podrobnými informacemi o tomto objektu. Okno obsahuje detaily o poloze objektu, seznam aspektů a výpis dostupných výkladů konstelací, v nichž se vybraný objekt nachází.
 • Efemereridy, vyhledávání konstelací a aspekty za období lze nyní generovat za období o délce až 100 let.
 • Byly doplněny klávesové zkratky pro nejčastěji používané úkony.
 • Byla odstraněna chyba, která se někdy objevovala při výpočtu aspektů posledního objektu v seznamu.
 • A bylo provedeno několik dalších drobných úprav.

Novinky verze 4.1 ze dne 30. 6. 2017:
 • Byl doplněn výpočet siderického horoskopu.
 • Byla přidána funkce na výpis výkladů tranzitních aspektů za zvolené období.
 • Animace nativního horoskopu lze "krokovat".
 • Z horoskopu lze vyřadit i měsíční uzly, ASC, DSC, MC a IC.
 • A bylo provedeno několik kosmetických oprav a úprav.

Novinky verze 4.0 ze dne 17. 6. 2017:
 • Program nyní pracuje s jakýmkoliv datem v rozmezí let 1 až 3000 (vyjma výpočtu polohy Pluta a planetek).
 • Byla zcela předělána grafika i způsob vykreslení horoskopu a byla přidána rozličná nastavení určující, co a jak má být vykresleno.
 • Volitelně lze nastavit, zda mají být v horoskopu přesnější aspekty vykresleny silnější čárou nežli ty méně přesné.
 • Lze zapnout nebo vypnout zobrazení vládců dekanů.
 • Program umožňuje plynulé animace nativního horoskopu.
 • Byl přidán výpočet poloh dalších planetek (celkem jich nyní program počítá 26).
 • Byl přidán výpočet polohy Bílé Luny (Selena).
 • Do horoskopu lze nyní přidat (nebo z něj vyřadit) téměř jakýkoliv objekt (planetu, planetku, citlivý bod, stálici apod.)
 • Orbisy k jednotlivým typům aspektů a objektů lze nyní zadat mnohem detailněji.
 • Byla přidána možnost výpočtu zjednodušeného horoskopu při neznámém čase narození.
 • U kompozitního horoskopu jsou počítány i domy.
 • Většinu výstupů z programu (tabulky, výklady) lze přímo exportovat do PDF (případně dalších formátů, jako je xls, rtf, txt, jpg).
 • Do výpisu výkladů horoskopu lze přidat obrázek horoskopu.
 • Nová místa lze nyní snadno zadávat pomocí integrované mapy (Google Maps) - všechny potřebné údaje se přenesou jedním kliknutím.
 • Rovněž bylo výrazně zjednodušeno zadávání letních časů a dalších časových změn.
 • Do programu byly doplněny letní časy pro všechny státy EU až do roku 2021.
 • Byla aktualizována databáze států a doplněna o různá zámořská území, autonomní oblasti apod.
 • Pro ukládání uživatelských dat (osoby, výklady apod.) byl použit nový, bezpečnější typ databází s možností jejich denního zálohování.
 • Program nyní automaticky upozorní na své nové verze, případně i na další novinky.
 • Lze si zvolit z několika přednastavených vzhledů programu.
 • Celkově jsem se pokusil program poněkud zpřehlednit, přetvořit jej do více kompaktního a méně roztříštěného tvaru a také jej trochu "očistit" od některých méně důležitých a málo používaných funkcí. Některé z těchto funkcí se patrně navrátí v snad i trochu hezčí a lépe začleněné podobě později, o návratu těch zcela okrajových však neuvažuji, neboť někdy "všeho moc škodí".

Novinky Verze 3, ze dne 15. 10. 2010:
 • Doplněn tibetsko-čínský horoskop.
 • K osobám v databázi lze ukládat data libovolných životních událostí (svatba, rozvod, úraz apod.), která pak je možné zobrazit v tranzitním horoskopu.
 • K jednotlivým osobám lze uložit i kontaktní údaje.
 • Z okna s podrobnými informacemi o poloze planety (či jiného objektu) je možné přímo přejít k editaci výkladu vybrané konstelace. V tomtéž okně se zároveň výklad zvolené konstelace zobrazí v "bublině" po najetí myší na ni (není tedy již nutné jej nechávat vypsat v dalším okně, ale i tato možnost zůstala zachována). U tohoto okna lze rovněž nastavit jeho průsvitnost.
 • Většinu tabulek je možné uložit jako html, xls (Excel) nebo csv (text s oddělovači) a lze je přímo kopírovat do schránky jako obrázek.
 • Obrázek horoskopu se ukládá ve formátu jpg (dosud se ukládal v bmp).Obrázek horoskopu se ukládá ve formátu jpg (dosud se ukládal v bmp).
 • Do nákresu horoskopu byly doplněny vládci dekanů.
 • Lze nastavit libovolnou barvu pozadí horoskopu.
 • Česká i slovenské verze programu nyní obsahuje zároveň astrologické výklady v češtině, slovenštině i angličtine (v angličtině pouze pro nativní horoskop).
 • Dále bylo provedeno velké množství drobných či větších úprav v ovládání a v rozmístění ovládacích prvků, čehož účelem je zpřehlednění a snadnější ovládání celého programu. Celý program byl rovněž vyladěn do přívětivé modře :-).
 • aj.

Novinky Verze 2, ze dne 29. 8. 2001:
 • Interaktivní zobrazení horoskopu přes celou obrazovku s možností jeho otočení buď po ose Beran-Váhy nebo Asc-DSC.
 • Výpočet tranzitů i s výklady (momentálně jsou k dispozici výklady k téměř 500 konstelacím).
 • Výpočet sekundárních direkcí.
 • Výpočet solární, lunárních i planetárních revolucí.
 • Výpočet ingresí a horoskopu lunárních fází.
 • Detailnější způsob výpočtu aspektů.
 • Doplněna databáze letních časů a dalších časových změn pro všechny evropské státy
 • aj.
První verze programu byla vytvořena někdy během roku 1999 ...