Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Přirozená regulace početí podle metody MUDr. Eugena Jonáše

Základem této metody je jedno zdánlivě jednoduché tvrzení: Žena je plodná vždy v tom okamžiku, kdy je Měsíc ve stejné fázi, jako byl v okamžiku jejího zrození.

A k čemu že je možné toto zjištění využít? Dr. Jonáš uvádí čtyři následujících případy:
  1. K výpočtu plodných dní.
  2. K výpočtu neplodných dní.
  3. K výběru pohlaví dítěte.
  4. K výpočtu okamžiku vhodného pro početí dítěte u žen, které v minulosti prodělaly potrat nebo porodily postižené dítě.

Ať bude metoda MUDr. Jonáše použita k jakémukoliv účelu, je vždy třeba, aby si žena, která se pro tuto metodu rozhodne, vedla kalendář, v němž bude zaznamenávat následující data:

  • Každý 15. den od začátku menstruačního krvácení. Přišlo-li např. krvácení dne 1.ledna, pak 15. den je 16. ledna. Tento den se označuje jako den plně zelený.
  • 6 dní před i po plně zeleném dni. Celkem tak tedy vznikne blok 13 zelených dní, z nichž prostřední je plně zelený.
  • Den, v němž Měsíc bude ve stejné fázi jako byl v okamžiku ženina zrození. Tento den se označuje jako plně červený.
  • 3 dny před plně červeným dnem, takže vznikne blok 4 červených dní, z nichž poslední je plně červený.

Jak tedy postupovat při využití uvedené teorie? Záleží samozřejmě na účelu jejího užití:

1. Výpočet plodných dní: Tento výpočet je určen zejména ženám, které nemohou otěhotnět. Už podle úvodního tvrzení teorie Dr. Jonáše je zřejmé, že ženino vajíčko bude nejlépe připraveno k oplodnění v okamžiku, kdy bude Měsíc ve stejné fázi jako byl v momentě ženina zrození, přičemž je nepodstatné, v jaké fázi se zrovna nachází menstruační cyklus! Protože ale spermie putuje k vajíčku přibližně 12 až 24 hodin, mělo by k samotnému pohlavnímu spojení dojít půl až jeden den před stanoveným okamžikem, aby samotné oplodnění proběhlo v „ten správný čas“. Nestačí tedy znát pouze datum červeného dne, ale je třeba znát i přesný čas! Pravděpodobnost otěhotnění se v tomto případě pohybuje kolem 80%. Pravděpodobnost lze ale zvýšit téměř až na 100% tehdy, kdy plně zelený den se bude překrývat s plně červeným dnem nebo kdy tyto dva dny budou ležet hned vedle sebe. Takových super-vhodných dní však bohužel nebývá mnoho.

2. Výpočet neplodných dní: Výpočet je určen zejména těm párům, které již nechtějí další děti a zároveň z jakéhokoliv důvodu odmítají užívat „moderní“ antikoncepční prostředky. Podle zjištění Dr. Jonáše může žena otěhotnět v každém zeleném nebo červeném dni. Po tyto dny je tedy třeba dodržovat pohlavní zdrženlivost. V ostatních dnech je pravděpodobnost otěhotnění poměrně nízká, pohybuje se prý jen okolo 2%.

3. Výběr pohlaví dítěte: Předem je třeba předeslat, že pohlaví prvního dítěte si nelze zvolit, neboť jeho pohlaví je již dáno okamžikem zrození matky a nelze je změnit (dle dr. Jonáše). U dalších dětí je pak třeba postupovat takto: K početí dítěte si vyberte některý z okamžiků podle bodu 1. Bude-li Měsíc v tomto okamžiku v kladném znamení (Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář), narodí se chlapec, v opačném případě se narodí děvče. Pro zvýšení pravděpodobnosti, že se narodí dítě vytouženého pohlaví, je však třeba se vyvarovat takovým červeným dnům, které leží v některém zeleném dni, čili červený den by neměl být zároveň dnem zeleným. Protože okamžik oplodnění vajíčka nelze nikdy přesně určit, je dobré se rovněž vyvarovat těm červeným dnům, ve kterých Měsíc leží na rozhraní dvou znamení, neboť v takovém případě není příliš jisté, ve kterém znamení se bude Měsíc nacházet právě v tom okamžiku, až se vajíčko dočká své spermie.

4. Výpočet okamžiku vhodného pro početí životaschopného a zdravého dítěte: Tento výpočet je určen zejména ženám, které v minulosti prodělaly potrat nebo porodily postižené dítě. Při stanovení vhodného okamžiku se vybere ze všech červených dní takový, ve kterém budou co možná nejpříznivější astrologické vlivy. Samotné posouzení všech vlivů však vyžaduje značné astrologické znalosti, proto raději v případě, kdy byste měli o posouzení zájem, vyhledejte některého zkušeného astrologa nebo někoho, kdo má s touto metodou bohaté zkušenosti.


Výpočet plodných dní můžete provést pomocí programu Nebeský kalendář.