Nebeský kalendář
On-line výpočty
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)

Tato kniha popisuje fiktivní dění, kterého se však můžeme dožít již v blízké budoucnosti. Přestože děj je vymyšlený, hlavní fakta jsou pravdivá a skutečná – a pravdě se velmi přibližuje i základní myšlenka, že lidstvu již nezbývá mnoho času do okamžiku, kdy Bůh započne svůj Soud.
Jména osob i jejich osudy jsou nahodile vybrány, a pokud někomu bude vyprávění připomínat skutečné chování, charakteristiku nebo životní osudy konkrétních osob, jde o podobnost čistě náhodnou. Pravdivě jsou interpretována pouze jména některých představitelů Hnutí Grálu a shoduje se i jméno šéfa sekty Dvorského.
S astronomickými fakty nakládám poněkud volně. Většinou jsou vymyšlena, ale tak, aby jejich splnění bylo možné. ε Tauri je obyčejná hvězda a toho času nehrozí výbuchem coby supernova – tedy alespoň doufám. Do textu se hodila vysloveně svým umístěním na obloze a omlouvám se jí, že jsem jí ve virtuálním vesmíru pověřil tak ponurým osudem.

Obsah:

Část 1.:
Část 2.:
Závěrem přidávám heslovitě ještě několik veledůležitých pojmů, které nám pomohou pochopit řečené – a snad i to, že už jde opravdu „do tuhého“ – a na světových hodinách je už za 1 minutu dvanáct…:

Veledůležité pojmy:


Jako přílohu připojuji soubor svých výpisků k problematice kosmických vlivů na pozemský život, které jsem pořizoval v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Žel, v této době jsem nebyl ještě zcela důsledný, takže nemám podchyceny prameny, ze kterých je čerpáno – což je sice zcela neodpustitelné, nicméně – je to tak, jak to je. Na svou obranu pouze dodávám, že jsem nepoužíval žádné prameny bulvárního typu, ale buď publikace zcela odborné nebo jiné prameny, které jsem pokládal za alespoň z větší části důvěryhodné. Informace přirozeně doplňuji dle novějších zpráv a výsledků přírodovědeckého bádání – pokud mi tyto jsou známy.


Ediční poznámka:
Filozoficky zaměřené výklady použité ve II. části tohoto dílka jsou zpracovány podle spisu – Jos. A. Zentrich – Duchovní slovník Vodnářského věku, vyd. nakl. FONTÁNA, Olomouc, 1999 + 2001. Tyto knihy vám každé dobré kněhkupectví může objednat na adrese: Nakladatelství Fontána, Horní nám. 5, 772 00 Olomouc.