Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Astrologický program
NEBESKÝ KALENDÁŘ - časté dotazy


Nebeský kalendář nejde stáhnout (Windows).

V takovém případě, prosím, ověřte, zda nemáte ve Windows zakázáno stahování programů z internetu.

Klikněte ve Windows do pravého dolního rohu (oblast Oznámení) a zvolte Všechna nastavení:
f1.jpg, 20kB

Dále vyberte Aktualizace a zabezpečení:
f2.jpg, 19kB

Zde klikněte na Zabezpečení Windows:
f3.jpg, 26kB

Dále Ochrana před viry a hrozbami:
f4.jpg, 33kB

A v dalším okně zvolte Řízení aplikací a prohlížečů:
f5.jpg, 31kB

Zde zkontrolujte, zda u některé z položek nemáte zapnuté Blokovat. Pokud ano, změňte to na Upozornit.
A nyní zkuste Nebeský kalendář znovu stáhnout.
Pokud by to nepomohlo, zkontrolujte prosím, zda stahování neblokuje např. váš antivirový program apod.
Také se podívejte na rady v kapitole Nebeský kalendář nejde spustit a zkuste postup tam uvedený.

Zpět

Nebeský kalendář nejde nainstalovat (Windows).

Je možné, že když se pokusíte spustit stažený instalační soubor Nebeského kalendáře, objeví se následující okno:
f6.jpg, 19kB

Jedná se o preventivní varování Windows, že se pokoušíte spustit typ souboru, který by mohl být potenciálně nebezpečný. Ale protože Nebeský kalendář nebezpečný není, klikněte v tomto okně na Další informace a po té na tlačítko Přesto spustit, které se objeví.
Pak by již měla instalace hladce proběhnout.

Zpět

Nebeský kalendář nejde spustit (Windows).

Jestliže jste Nebeský kalendář úspěšně stáhli a nainstalovali a po té nejde spustit (a třeba hlásí i nějakou chybu), pak ověřte, zda nemáte ve Windows zakázáno spouštění aplikací stažených z internetu.
Opět ve Windows klikněte do pravého dolního rohu (oblast Oznámení) a vyberte Všechna nastavení:
f1.jpg, 20kB

Nyní vyberte položku Aplikace:
f7.jpg, 17kB

A v dalším okně v části Aplikace a funkce ověřte, že máte vybránu možnost Povolit aplikace ze všech zdrojů.

f8.jpg, 23kB

Kdyby i přesto nebylo možné Nebeský kalendář spustit, zkuste jej Spustit jako správce, tj. klikněte na něj nebo jeho zástupce pravým tlačítkem myši a v menu zvolte Spustit jako správce, jak je ukázáno na následujícím obrázku:
f9.jpg, 15kB

Jestliže by ani tento postup nevedl k úspěchu, opět prosím zkontrolujte, zda Nebeský kalendář neblokuje např. váš antivirový program apod.

Zpět

Instalace Nebeského kalendáře na MacOS (Mac).

Protože MacOS se vás snaží ochránit před nechtěnou instalací neznámých a potenciálně škodlivých aplikací, je třeba před prvním spuštěním Nebeského kalendáře provést několik jednoduchých kroků, kterým vašemu Macu sdělíte, že Nebeský kalendář je aplikace neškodná, které důvěřujete.

Jestliže máte macOS ve verzi Catalina, najdete návod zcela dole na této stránce.

Pokud máte macOS v nižší verzi (High Sierra nebo Mojave) postupujte následovně:

1. Pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si do Maca instalační soubor Nebeského kalendáře.

2. Spusťte Finder a otevřete v něm složku, do které jste si Nebeský kalendář stáhli (obvykle to bývá složka Stahování).

3. Stažený zip soubor poklepáním rozbalte, čímž vznikne soubor NK4.app.

4. Soubor NK4.app (stále ve Finderu) přesuňte do složky s aplikacemi (na postranním panelu Finderu).

MacOS

5. Na postranním panelu Finderu se přepněte do Aplikací.

6. V seznamu aplikací najděte právě překopírovaný soubor NK4.app.

7. Držte stisknutou klávesu CTRL a současně poklepejte na NK4.app. Mělo by se objevit toto okno:

MacOS

8. Klikněte na Otevřít. Po té by se měl Nebeský kalendář spustit.

9. Od tohoto okamžiku již váš Mac bude s Nebeským kalendářem pracovat jako s jakýmkoliv jiným programem.

Instalace Nebeského kalendáře na macOS Catalina:
  1. Stáhněte si instalační soubor Nebeského kalendáře na zcela jiném počítači nežli je ten, na který jej chcete instalovat (může to být i počítač s Windows).
  2. Na tomto počítači stažený zip soubor rozbalte, čím vznikne složka NK4.app.
  3. Tuto složku nakopírujte např. na flash disk a ten po té připojte k vašemu Macu.
  4. Na Macu složku NK4.app překopírujte ve Finderu z flash disku do složky Aplikací.
  5. A dále pokračujte bodem 5, jak je uvedeno výše.
Zpět