Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

79. Odpovědnost v závazcích

Když dojde ve sporu k usmíření,
něco nevraživosti; v obou stranách
přeci jenom zůstává –
a to má daleko k opravdové dokonalosti.

Proto vědoucí vždy plní své závazky.
Jen bezectný vždy hledí pouze na svůj zisk.

TAO nebes je přímé a spravedlivé –
pročež vždy stojí na straně dobra...

Komentář:

První část verše jakoby nekorespondovala s jeho pokračováním; to je však ale pouze zdánlivé. Když totiž strany nedodržují své závazky a hledí pouze na svůj zisk, dochází ke sporům. Ty se potom pracně řeší, dochází i k usmíření, ale na jedné nebo i na obou stranách zůstává pocit jakési hořkosti a nespravedlivosti. Proto je lepší vždy přísně své závazky dodržovat. Staří Římané takovou situaci komentovali „...Clara Pacta, boni Amici ! – aneb „jasná dohoda – dobré přátelství.“ Kdo dodržuje zákony TAO = Boží zákony, koná vždy přímě a spravedlivě a proto stojí na straně dobra...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]