Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Antikrist

Biblické slovníky definují pojem ANTIKRIST jako „odpůrce Kristův", Vzdorokris-tus, Uchvatitel jména Kristova a jeho práv. Po neúspěšných pokusech označit takto Satana, různé odpadlíky a heretiky, nakonec nejmodernější SLOVNÍK BIBLICKÉ THEOLOGIE, vydaný v českém překladu ve Vatikánu v r. 1991 přiznává že „...celé pojetí Antikrista zůstává přesto do značné míry zahaleno tajemstvím. Bylo by nemístné hledat ke každé symbolické postavě konkrétní jméno osoby z lidských dějin. Kdo ale napodobuje jejich jednání, podílí se také na tajemné existenci Antikrista v celém průběhu lidských dějin, nesoucích člověka přímo na bojiště, kde zápolí Bůh s nepřítelem a kde tedy pouhé lidské prostředky nutně selhávají. Kde však lidé selhávají, tam Beránek vítězí a jeho svědkové se budou podílet na jeho vítězství..."

Je opravdu smutné, že ani církve neví, kde mají Antikrista hledat, ačkoliv působí již tak dlouho. Kdo může jednat více antikristovsky, než ti, kteří Krista samého nejsurovějším způsobem zavraždili?

Byli to představitelé oficielních náboženských struktur, kterým se pravdivé učení o Bohu, ztělesněné v Synu Božím a jím samotným hlásané, nehodilo do jejich nauk a působení - poněvadž jejich úsilí směřovalo především k uchvácení pozemské moci a nabytí pozemského vlivu.

A proč tak činili ? Protože byli otroky pozemského rozumu.

Ale jako tenkrát - tak i dnes. I dnes se oficielní představitelé všech církví snaží, aby udrželi v chrámech a modlitebnách dosavadní řády pozemského rozumu.

A tak nikdy nikdo nehledal působení Antikrista na Zemi prostřednictvím lidského rozumu. Proto bylo jeho nesmírné rozšíření velmi snadné.

Zjevení praví, že těsně před Soudem pozdvihne Antikrist svou hlavu. Není tu tedy řečeno, že teprve přijde.

Jestliže je řečeno, že pozdvihne hlavu, musí to znamenat, že tu již musí být a nikoli, že teprve přijde. Má se tím zdůraznit, že krátce před Soudem dosáhne vrcholu své vlády !!! Proto pozor, aby právě náš „bystrý rozum" nezhatil celé naše dosavadní poctivé hledání.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]