Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

77. TAO nebes

Celý vesmír se skládá z cyklů
a neustálého přelévání sil.
Yang přechází v yin,
a mnoho yinu je vlastně yang
a mnoho yangu je vlastně yin.

Mezi oběma krajnostmi
panuje neustále spojitost –
jako mezi lukem a tětivou.
Cestou nebes jest –
vyrovnávat nadbytek i nedostatek.

Lidé však většinou
nejdou touto cestou –
touží stále zvyšovat nadbytek
a netuší, že tím zvětšuje i nedostatek.

Proto vědoucí nikdy nic nehromadí
a dodržuje vždy zákon míry všech věcí,
aniž by lpěl na výsledcích své práce.

Chápe střídání cyklů –
proto může stále rozdávat.
Nelpí ani na svém vědění
a z toho plynoucí dokonalost...

Komentář:

Vysoce nadčasové verše pronikají tisíciletími, až do našich dnů. Síly ve vesmíru se cyklicky přelévají. Je čas nadbytku a čas nedostatku, čas hledání a čas nalézání, čas štěstí a čas nepohody. Lidé si však tyto cykly neuvědomují, protože žijí příliš rychle. To platilo v době před tisíciletími, kdy žil Lao-c´, a tím spíše to platí i nyní, v době konzumismu. Lidé geometricky zvyšují spotřebu, aby zvýšili svůj nadbytek a nešťastníci netuší, že tím přivolávají budoucí bídu a nedostatek. Kdo touží po poznání, brzy zjistí, že jakékoli hromadění je vlastně hloupost a spíše lze štěstí dosáhnout budováním dobrých vztahů a trvalým dáváním, než získáváním majetku a různých zbytečností...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]