Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

74. Překonávat sebeklam

Když se lidé přestanou bát smrti,
nemá smyslu je smrtí strašit.
Kdyby lidé měli strach před smrtí,
porušovali by zákony –
a mohli by být trestáni, ba i popravováni.

Ale kdo může mít odvahu,
činit tak namísto Tvůrce ?
Trestat a usmrcovat místo Tvůrce –
to je jako otesávat dřevo sekerou,
namísto mistra tesaře.
To je pak blíže k poranění,
než k dokončení díla ...

Komentář:

Lidé často a rádi odsuzují druhé namísto Boha, ale to je hrubě nesprávné, protože to může vést – a často také vede – k těžkým omylům. Týká se to jak obecných věcí lidských, kdy často někoho veřejné mínění odsoudí, aniž by znalo detailně celou situaci, tak působení oficielních soudů, kde omyly a přehmaty jsou na denním pořádku. Zřejmě v době Lao-c´ byla situace stejně tristní, jako je tomu dnes – což je arciť dalším důkazem minimálního, až nulového vývoje člověka v duchovní oblasti. Bráno z hlediska současnosti je třeba především poukázat na naprosto chybný stav neodvolatelnosti soudců, kteří tak vesele mohou kupit chybu za chybou, aniž by bylo možné je nějak postihnout. Samozřejmě obecných věcí lidských se to týká v nemenší míře...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]