Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

7. Ukrývat svou zář...

Nebesa jsou věčná,
Země také stále přetrvává.
Nebesa a Země jsou trvalé,
protože žijí jen pro sebe !

Proto vědoucí řídí své věci z pozadí,
ač ve skutečnosti
stojí zcela vpředu
Nestará se o pocty,
ač si ho váží veškeren lid !
Nestaví své cíle do popředí –
ale tím je přednostně uskutečňuje...

Komentář:

Vědoucí se chová skromně a zaměřuje veškerou své úsilí na práci pro druhé. Tím se vlastně jeho cíle, ačkoliv je hlasitě nepropaguje, stávají vůdčí ideou celé společnosti a jejich trvalost lze přirovnat k věčnému trvání nebe a země. Vědoucí nestojí o hmotné pocty, protože si je jasně vědom, že opravdu platí „světská sláva, polní tráva.“ Aneb, jak pravil Ježíš: „...cožkoli učiníte kterémukoli maličkému, mně učiníte ...“


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]