Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

64. Pamatovat na nepatrné

Co je v klidu, lze snadno ovládnout.
Co se teprve chystá, lze snadno ovlivnit.
Co je křehké, lze snadno rozbít.
nepatrný kouř lze snadno rozptýlit.

Proto: řeš problémy hne jak vznikají,
dělej pořádek dříve, než vznikne chaos.

Pamatuj, že statný strom vyrostl
z malého výhonku.
Stavba devítipatrové věže –
začala první cihlou.
cesta, dlouhá tisíc mil –
začala prvním krokem.

kdo nechce zasahovat,
může to zničit.
kdo si chce něco přisvojit,
může to ztratit.
Vědoucí spíše nezasahuje –
a tím nic nezkazí.
Nic nechce vlastnit –
proto nic neztrácí.

Lidé zhusta věc pokazí-
těsně předtím,
než dosáhnou výsledku.
Pokud je rozvážnost na počátku
a trpělivost na konci –
můžeš si být zdarem díla jist !

Proto vědoucí usiluje
zbavit se tužeb –
a necení si nedostupného.
Učí lidi svým příkladem –
a tím bez poučování
napravuje jejich chyby.
Tím pomáhá všemu stvořenému –
pochopit řád míry věcí,
takže není nutno zasahovat.

Komentář:

Lao-c´ opěvuje wú-wei, tedy konání nezasahováním. Dnes je doba dynamičtější, takže mnoho lidí může tomuto prvku oponovat, ale z vlastní zkušenosti víme, že mnohdy se situace vyvine příznivěji, když problém nijak neřešíme. Na druhé straně je zcela pravdivé, že malý ohének lze snadno uhasit, ale s velkým požárem je to mnohem horší. Proto i dnes musíme dbát na malé příčiny, protože ty mohou mít nedozírné následky. Velmi zajímavá část verše je ta, kde autor říká o vědoucím, že usiluje zbavit se tužeb a necení si nedostupného – protože je jasné, že právě závist, že druzí mají něco lepšího než my stojí na počátku mnohého nekalého jednání.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]