Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

62. Uskutečňovati TAO

TAO je zdrojem všech věcí –
dobrým lidem je útočištěm,
nedobrým lidem je výstrahou.
Dobrým slovem lze získat ocenění,
dobrým skutkem lze pomoci.

Proč bychom ale měli zavrhovat toho,
kdo sejde z pravé Cesty ?

Proto při korunovaci císaře
nebo při jmenování ministrů
ponech,
ať druzí nabízejí vzácné mísy
a krásná čtyřspřeží vystavují na odiv –
ty prostě nabídni TAO –
a nemusíš přitom učinit ani krok.

Proč staří věděli, že TAO je nejcennější ?
Protože věděli, že kdo hledá, nalézá –
a že v něm je odpuštění našich chyb.

Proto je TAO největším pokladem...

Komentář:

Hluboká moudrost Lao-c´ je vskutku mimořádná. Pochopil, co je pro člověka boží existence. Pozastavil jsem se nad tím, jak je vůbec možné, že žádný z překladatelů mně dostupných překladů neuměl, nechtěl nebo si netroufl pojmenovat prosté věci pravým jménem a o TAO neprohlásil nebo jen nekonstatoval, že je to jen jiné vyjádření nejsvětějšího pojmu BŮH, protože je to naprosto zřetelné a křišťálově jasné.

Jeden z mých dobrých přátel, který měl možnost mé texty před zveřejněním vidět, prohlásil, že se tomu nediví, protože TAO je vznešené, nepoznatelné a neuchopitelné – BŮH je naopak pojem poněkud zprofanovaný a v tomto případě by to tedy bylo vlastně přirovnání zavádějící.

Nemohu s ním souhlasit; pokud na Boha nahlížíme jako na stařečka plujícího na obláčku a víceméně nahodile zasahujícího do lidských osudů, jako to činí většina křesťanských církví, potom má samozřejmě pravdu, ale vážně hledající už dávno vědí, že pojem Boha je třeba chápat šířeji – tedy jako bezbytostnou entitu s obrovskou tvůrčí invencí – která je nejen Stvořitelem celého Vesmíru a Člověka, ale i dárcem zákonů, zákonitostí a pravidel, které platí absolutně, tedy bez jediné výjimky. Takové pojetí BOHA je naprosto totožné s pojetím TAO – a proto nelze souhlasit s tvrzením většiny badatelů, kteří usuzují, že taoismus je náboženství bez Boha. Proto také tvrzení Lao-c´ mají vysoce nadčasovou platnost. Doba však pokročila natolik, že poctivě hledající by měl již mít vědění mnohem vyšší, než měl k disposici Lao-c´před tisíciletími – i když musíme připustit, že Lao-c´nebyl řadovým člověkem, ale duchovní bytostí, přišedší z vyšších sfér na pomoc tehdejšímu člověku...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]