Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

54. Pěstovat vnitřní vhled

Co má pevné kořeny –
to nelze snadno vytrhnout.
Co je pevně uchopeno –
to se nemůže vysmeknout.
potomci přebírají dědictví od předků –
to vše se řetězí z pokolení na pokolení

Budeš-li pěstovat Ctnosti,
budeš vždy opravdový.
Budeš-li se věnovat rodině,
sklidíš lásku a dobré vztahy.
Budeš-li rozvíjet společenství –
bude jistě vzkvétat.
Budeš-li pracovat pro svou zemi,
ta bude prosperovat.
Budeš-li myslet na svět –
Tvá ctnost pronikne do všech jeho koutů ...

Proto měř druhým – jako měříš sobě
své bližní miluj jako svou rodinu,
rozvíjej své společenství, ale
dopřej prostoru i ostatním.
Měj rád všechny země světa,
tak, jako miluješ svou zemi...

Komentář:

Kdo má pronikavý vnitřní vhled, ten má blízko jak k pochopení Cesty, tak k pochopení TAO. Člověk by měl za všech okolností se snažit být opravdový, hledat Pravdu, bránit Pravdu a postavit její hledání a obhajobu na čelné místo svého života. Opravdovost se projevuje dobrými vztahy k rodině, ke svému společenství i k vlasti. Opravdový člověk je spravedlivý, měří všem stejně a dbá o všechny své bližní. Jeho Ctnost pak po právu proniká do všech koutů světa a Země i Nebesa jsou mu domovem ...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]