Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

50. Oceňování života

Se zrozením přicházíme,
abychom se smrtí zase odešli.
Třetinu vyměřeného času dospíváme.
Třetinu času prožíváme v dospělosti –
a třetinu času stárneme ku smrti.

Proč tomu tak je ?
Protože příliš lpíme na pozemském životě
a chceme si jen užívat.

Ten, kdo správně řídí svůj život,
nesetká se v pustině s nosorožcem, ani s tygrem –
a procházeje bitvou – zůstává bez úhony .

Nemá na těle místo –
kam by nosorožec vrazil svůj roh,
kam by tygr zaťal své drápy
a kde by zbraň vyzkoušela své ostří.

Proč tomu tak je ?
Protože ještě nenastal čas jeho odchodu ...

Komentář:

Autor poukazuje na skutečnost, že člověk příliš lpí na svém životě; my dnes už víme, že tomu tak je proto, že si lidé většinou neuvědomují, že život je vlastně věčný a pouze se mění jeho dimenze. Smrtí pouze vcházíme do jiné dimenze, do jiné, jemnější hmoty. Ani zde však nesetrváváme trvale, nýbrž po jisté době se opět vracíme, kvůli dalšímu vývoji na hrubě-hmotnou pláň na Zemi. Kdo má svůj život pod kontrolou – nebude se zbytečně toulat pustinou, takže ho divá zvěř nezahubí – nebude zbytečně vyvolávat spory - a bude se vyhýbat konfliktům – takže se vyhne zranění. Pozemská lidská pouť má vyměřen určitý čas, ale život je nepřetržitý, věčný, pokračuje stále dál...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]