Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

49. Ctnost shovívavosti

Vědoucí nesleduje (pouze) své zájmy –
a srdce lidí je i jeho srdcem.

Činí dobro dobrým,
a činí dobro i zlým –
tak prosazuje dobro !

Je věrný svým přátelům a příznivcům,
a je věrný i svým protivníkům –
tak prosazuje věrnost !

Vědoucí se chová zdrženlivě, až uzavřeně –
a v zájmu světa se noří do jeho kalu –
a trpělivě všem naslouchá,
jako by to byly jeho vlastní děti ...

Komentář:

Verš naznačuje, že opravdu vědoucí člověk, má prospěch společnosti nad prospěch svůj, protože ví, že oba by měly být totožné. Bolševický režim se na tyto hodnoty hodně zaměřil a hovořil o uvědomělém, politicky vyspělém člověku – jenže takových nebylo a režim tyto vznešené hodnoty dokonale zkarikoval. Pravé vědění, dané (částečným) poznáním TAO, dává člověku skromnost a poznání, že jedině dodržováním Božích zákonů, zákonitostí a pravidel – lze dojít ke šťastnému a skutečně uvědomělému životu, kdy člověk je opravdu dobrým hospodářem na svěřeném pracovišti...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]