Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

48. Umění odkládat (zbytečné) vědomosti

Studium zvyšuje vzdělání.
Soustředění se na TAO, však vede k oproštění.
Oprošťování vede k postupnému jednání.
Ne-jednání (v originále „wú-wei“) působí,
že posléze není ničeho
co by zůstalo nevykonáno.

Kdo chce něco získat,
musí se umět mnohého zříci.
Dokud v něm přetrvávají
zbytky osobních tuřeb a osobního lpění,
nemůže nic získat...

Komentář:

I v tomto verši je jednoznačně patrno, jak je dílo Lao-c´nadčasové. Pokud se člověk nechá zahltit (zbytečnými) vědomostmi, může sice získat nejrůznější vzdělání, prospěšné pro pobyt zde na Zemi v lidské společnosti, ale zcela jistě to nevede k TAO. Cesta k TAO jde víceméně opačným směrem. Člověk by se měl umět oprostit – nejen zbytečných vědomostí, ale také – a to především – pýchy, ješitnosti, vznětlivosti – a dalších špatných a tedy „zbytečných“ vlastností. Wú-wei, čili „jednání nejednáním“ představuje vrchol umění získávat ne-činností to, co nelze získat sebepřekotnější pílí a jednáním. Kdo chce získat vědění o TAO a zejména toto vědění zavést do svého života a prožívání, musí se umět mnohého v hmotné oblasti umět vzdát. Potom je jeho cesta přímá a vede k TAO.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]