Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

42. Proměny TAO

Z TAO vychází jedno,
z jednoho vzcházejí dvě,
ze dvou vznikají tři
a ze tří je všechno ostatní.

Všechno živé –
má za sebou temnotu
a před sebou světlo –
a věčná síla čchi
tvoří soulad mezi nimi.

Lidé se bojí osamělosti a bezvýznamnosti,
ale vědoucí samotu spíše vyhledávají,
protože vyprázdnění je potřebné,
aby mohl být vytvořen prostor pro dostávání;
velká jednostrannost přecházívá ve svůj opak.

Hromadění bohatství a moci
zotročuje a vede ku ztrátě svobody
a plodí násilí, které
vždy vede k pochmurným koncům…

Komentář:

TAO je ve všem, je všude a nikde, vším proniká, je účastno celé řady proměn, které dávají vyniknout jeho významu. Vědoucí ví, že pokud chce dostávat, musí pro to nejprve vytvořit prostor nezištným dáváním. Vědoucí také ví, že existují i jiné dary a přednosti, než jen hmotný majetek, proto nechce hromadit majetek a moc, aby tím nebyl posléze zotročen. Proto se též straní násilí. Všechno živé směřuje ke svému určení a trvale se vývojem zdokonaluje, proto každá bytost má před sebou Světlo, zatímco za ní se rozkládá temnota nevědomosti…


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]