Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

35. Ctnost dobrotivosti

Kdo nejen slovy,
ale i myšlením a činy – uznává TAO,
toho mají všichni v přirozené úctě –
a nachází klid, mír a bezpečí.

Dobré jídlo a pití láká k zastavení –
a TAO se přitom jeví mdlé a nicotné.
kdo se však neotevře – není schopen TAO uvidět,
ani uslyšet.
Kdo však z TAO čerpá,
brzy pochopí, že je nekonečné, harmonické –
a nevyčerpatelné…

Komentář:

Lao-c´jasně vidí, že k následování TAO nestačí jenom slovně toto deklarovat, ale že zde je naprosto nutný soulad myšlení a konání. A to není vždy úplně jednoduché. Člověk je vždy pln pochybností, které mu brání TAO plně následovat. V nedávné době proběhla tiskem zpráva, že byly zveřejněny dopisy matky Terezy, kterou křesťané pokládají téměř za světici, kde se vyznává – tváří v tvář děsivému utrpení bližních - z trýzně svých vlastních pochybností nad spravedlností Boží a dokonce /!/ nad jsoucností Boha samotného. Tak smýšlí člověk, který se choval vysoce eticky a humánně a před tváří světa byl téměř bez hříchu. Co potom my, běžní smrtelníci, zmítaní svými náladami a mnohdy docela těžkými prožitky. Je vidět, že za tisíce let pranic se nezměnilo a právě proto, že si tohoto fenoménu byl Lao-c´velmi dobře vědom, nabádá své vrstevníky – a po tisíciletích i nás, dnešní moderní lidi, aby se – oni tenkrát, my dnes a naši potomci zítra – všichni uměli TAO otevřít a přijmout jeho milosti a dobrotivost. Proto je nutné mít v srdcích Ctnost dobrotivosti a pomáhat všude, kde je to možné a kde někdo ze spolubližních zaostává…


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]