Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

33. Ctnost rozlišování

Poznání druhých – vyžaduje důvtip.
Poznání sebe však vyžaduje moudrost.

K ovládnutí lidí nám stačí moc,
k ovládnutí sebe však potřebujeme
opravdovou sílu.

Být spokojen s tím, co máme –
to znamená pravé bohatství.
Kdo umí přesně stanovit své cíle,
obvykle jich dosáhne,
protože neplýtvá zbytečně energií
na marné snahy a zbytečné konflikty.

Kdo se umí oprostit od pomíjivého
a nepodstatného,
vítězí i nad smrtí –
a má věčné trvání…

Komentář:

Hledání Cesty ke ctnosti vede přímo přes aplikaci zákonů TAO do našeho běžného života. Dobrým vládce (šéfem, nadřízeným, přednostou domácnosti) je především ten, kdo umí ovládnout sám sebe. Bývá spokojen s tím, co dosáhl a mívá přesně a jasně stanovené cíle. Pokud tuto cestu učiní Cestou a jde podle zákonů TAO, řeší jen problémy podstatné a jeho dílo i odkaz se stávají nesmrtelnými…


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]