Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

32. Blaženost ctnosti

TAO je věčné, TAO je bezejmenné,
nicméně: ač se zdá nepatrné -
přeci převyšuje vše,
co stojí na Zemi a je stvořeno.

Pokud by ti, kteří vládnou,
byli schopni se mu podřídit,
Nebesa i Země vy se spojily
v radostné harmonii –
a lidé bez příkazů
půjdou správnou cestou.

Vznik řádu, dává vzniknout jménům
a ta jasně naznačují
kdy konat a kdy přestat.

TAO je dárcem řádu
a soustředění na tento jednoduchý princip
je největším přirozeným uměním,
stejně jako
bystřiny a prameny tvoří řeky
a ty se vlévají do oceánů…

Komentář:

Tyto verše mají mimořádnou sílu a ukazují, jak silné může být Boží vedení. Žel, ani za několik tisíc let od doby, kdy Lao-c´ tyto verše psal, nejsou vládci schopni (a hlavně ochotni) se tomuto nenásilnému vedení přizpůsobit a podřídit. Poněkud nejasný se zdá být 3. verš, ale pouze na první pohled. Je to jen frapantní potvrzení latinského přísloví (které arciť vzniklo mnohem později) „Nomen est omen !“ Člověk, je opravdu to, co říká jeho jméno. Povšimněte si, že pokud se někdo jmenuje třeba Červíček, Pučmidrát nebo Skřehotal, lze s pravděpodobností blížící se jistotě předpokládat, že od takového člověka se nelze dočkat ničeho podnětného a významného, kromě několika ubohých skřeků. TAO je záhadné a neproniknutelné, ale jeho zákony jsou průzračně jasné a blaze bude té společnosti, jejíž vládcové se jimi budou řídit.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]