Nebeský kalendář
On-line výpočty
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

21. Čisté srdce

Úspěšnost veškerého konání
závisí na tom, zda jednáme
v souladu s TAO

Nic v celém vesmíru
není mimo působení
tohoto nejvyššího principu,
který je otcem
všech kosmických zákonitostí

TAO je všudypřítomné –
a vědoucí jeho působení
vnímá na každém kroku

TAO je bez počátku a bez konce,
proniká všude,
je prázdné i plné zároveň –
a umí v sobě sjednotit a spojit
i věci zcela protichůdné a neslučitelné.

Proto je člověku naprosto nepochopitelné.
Ale právě proto chápeme,
že je Otcem všech věcí
a podstatou všeho dění.

Komentář:

Tento oddíl naznačuje sice prostý, ale na druhé straně až mystický význam pojmu „TE“ – Cesta. Nebo spíše Cesta ke Ctnosti. Význam lidského života spočívá v tom, že jsme tu na Zemi proto, abychom prodělávali vývoj = Cestu ku Ctnosti, protože jen tak může lidský duch spočinout v duchovní říši (=v Ráji), aby zde konečně uvědoměle žil. Celý oddíl tak opěvá vlastnosti TAO, jako neuchopitelného principu Všehomíra, který je „Otcem všech věcí a podstatou všeho dění.“ Kdo jen trochu umí myslet, musí v tomto směru jasně poznat neumělý lidský popis Boha Otce, pročež je vskutku nepochopitelné, že taoismus je badateli prakticky výhradně popisován jako „náboženství bez Boha.“ Lidé zde kladou překážky a staví umělé stěny mezi taoismus a ostatní náboženské proudy. Jednou provždy bychom si měli uvědomit, že všechny duchovní (náboženské) informace pochází z jednoho, jediného zdroje, ale vždy jsou trochu jinak formulovány, aby byly srozumitelné především tomu, komu jsou určeny, v kontextu doby, ve které jsou poskytovány. V odstupu staletí to potom – ovšem pouze na první pohled – vypadá, že jsou na Zemi desítky různých náboženských pravd; vždy však jde pouze o jinou interpretaci stejné Pravdy. Protože jedinou pravdou je jediný Bůh a jediná pravda je v Bohu – lhostejno, zda je o něm hovořeno jako o Bohu Otci, o Tao, o Alláhovi, o Velkém Duchu atp.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]