Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

2. Pěstování osobnosti

Chceme-li poznat krásu –
musíme poznat i ošklivost.

Chceme-li poznat dobro –
musíme poznat i to zlé.

Bytí se znebytí rodí
obtížné přecházívá ve snadné,
krátké se prodlužuje.

Vysoké se sklání knízkému,
tóny vytváří harmonii,
následné směřuje za předcházejícím.

Tak vědoucí zasahuje nekonáním,
a namísto slov
dává poučení svým příkladem.

Tak věci samy vznikají,
úkoly jsou plněny bez lpění –
a úspěchy nejsou potom na ničem závislé !

Kde není lpění, ani závislostí,
tam nemohou hrozit žádné ztráty.

Komentář:

Tato kapitola vysvětluje duchovní zákonitost „míry věcí“ a ukazuje na polárnost a relativnost životních dějů. Člověk si musí uvědomit, že žije ve hmotném světě, který je těmito vztahy provázán. Bez poznání zla by člověk nebyl schopen konat dobro.

Člověk byl stvořen, proto jeho bytí z nebytí se rodí; veškeré dění je řízeno přírodními a duchovními zákony, je víceméně samovolné a mnohdy jej lze nejvíce ovlivnit, když nekonáme a ponecháme věci samovolnému vývoji. Číňané pro to mají zvláštní výraz = wú-wei, konat nekonáním (nečinností). České mudrosloví praví, že „příklady táhnou“ – a nezbývá než konstatovat, že je to čirá pravda. Dobrým příkladem poučíme druhé více a lépe, než mnoha slovy. Vědoucí proto nemusí mnoho konat, ale svým chováním jde příkladem a tím je vzorem všem ostatním.

Vědoucí na ničem nelpí – ani na majetku, ani na ženě nebo dětech a už vůbec ne na moci, má-li jakou. Béře životní situace tak, jak přicházejí, protože si uvědomuje, že citlivé Boží vedení mu „nahrává“ právě takové životní situace, jaké nejvíce potřebuje ke svému vývoji. Tím, že na ničem nelpí, ani není na ničem závislý, je v situaci, kdy mu nemohou hrozit žádné ztráty...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]