Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

19. Návrat k přirozenosti

Odložme učenost a marné vědomosti –
naše prospěšnost bližním
bude stonásobně vyšší.

Odložme nadřazenost,
odhoďme stálé přikazování –
a lidé se stanou opět
laskavými a vstřícnými.

Odložme vychytralost a ziskuchtivost -
a lidé přestanou loupit a krást.
Kdyby vládcové byli moudří,
tyto svízele by byly minulostí.

Lidem je zapotřebí poskytnout ideu
ku které by se mohli přimknout –
jednoduchost, prostotu a všestrannost –
tím bude umenšena přebujelá žádostivost !

Komentář:

Autor se obrací k nám všem, ale především má na mysli všechny, kdož mají jakoukoli moc na všech stupních. Ukazuje, že úpadek mravů – který většinou začíná „nahoře“ – (ryba smrdí od hlavy) je možno „léčit“ především návratem k prostotě a přirozenosti. Začít bychom měli odložením učenosti a vědomostí; samozřejmě se nejedná o odložení potřebného vědění – ale o návrat k jednoduchosti, prostotě a všestrannosti. Když lidé dostanou vznešenou ideu, jejich přirozenost je přímo nutí k uplatnění lepších povahových vlastností a nebude je zavádět přebujelá žádostivost.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]