Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

17. Přirozenost jednání

Byli mocní vládci –
a lidé téměř nevěděli že jsou.
Byli menší vládci –
a lidé je ctili a milovali.
ještě menších vládců
se lidé báli –
a ty docela maličké neměli rádi.

Nedůvěřuje-li vládce lidem, oni mu také nevěří.

Skutečný vládce nespěchá –
a je uvážlivý ve svých slovech.
Když je dílo dokončeno -
a všechna práce je hotova,
tu lidé jsou plni radosti,
že dílo vzešlo k užitku …

Komentář:

Vědoucí jedná přirozeně – a dříve tak jednali zejména mocní tohoto světa. Když jedná vládce přirozeně, tu lidé ani neví, že existuje. Čím má člověk moci méně, tím více staví ji staví na odiv a odchyluje se od přirozeného dění. Takového člověka potom lidé nemají moc rádi a většinou ho ani nerespektují. Přirozené jednání je uvážlivé a vede k dobrým výsledkům ve všech oblastech, kterého se týká a ke všeobecné radosti z dobré práce.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]