Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

14. Chvála tajemného

Co nemůžeme vidět, je nepatrné.
Co nemůžeme slyšet je mlčící a tiché.
Co nemůžeme nahmatat je neuchopitelné.

Tyto tři prvky nelze dále porovnávat –
vzájemně se prolínají a vytváří jednotu –
nejjasnější části nejsou dost jasné
a nejtemnější části nejsou dost temné –
jsou nepřetržité, nestálé, nepojmenovatelné –
a trvale se blíží k prvopočátku – k TAO.

Toto je TAO:
je obrazem beze tvaru
je určením bez určitelnosti,¨
je nejasné a mlhavé.

Jdi mu vstříc, ale neuvidíš jeho tvář,
následuj jej, ale neuvidíš jeho záda.

Obsáhni toto dávnověké TAO –
a můžeš ovládnout přítomnost.
Poznáš počátek věků
a konce všech světů,
protože TAO je věčné,
je počátkem i koncem,
a současně je bez počátku i bez konce…

Komentář:

Autor se pokouší – a celkem se mu to daří – hovořit o Bohu, jako o tajemné prapříčině všech příčin. Je zapotřebí za ním jít, ale nikdy ho neuvidíš. Dá se hovořit o frapantním vyjádření příčin, souvislostí, signatur a analogií. Jak nahoře, tak dole ! TAO není nic, ale je všechno, kdo jej obsáhne a pozná Boží zákony, zákonitosti a pravidla, ten rychle postupuje v duchovním vývoji a již nikdy nemůže být jiný…


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]