Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[Obsah]

Komentáře – obecně

Některé překlady jsou vybaveny rozsáhlým poznámkovým aparátem a obsáhlým komentářem, jiné nemají komentáře žádné a ponechávají plně na čtenáři, jak s textem naloží a jak je schopen jeho filozofického potenciálu využít. Tam, kde nacházíme komentáře, vidíme, že překladatelé často využívají původních čínských úvah. Velmi podrobné poznámky a komentáře má zejména Berta Krebsová, která se zamýšlí i nad významem jednotlivých čínských znaků. Vlastní komentáře a úvahy má především převod Jana Kotíka; je vidět, že překladatel texty čínského myšlení nejen překládal, ale též o nichž hluboce přemýšlel. Žádný ze mně dostupných překladů však – kupodivu – nebéře větší zřetel na výrazné myšlenkové odlišnosti v evropském kulturním okruhu. A ještě jednou „kupodivu“ – překladatelé se brání a bojí používat běžné evropské termíny a tím budují v podstatě umělou přehradu mezi klasickým starověkým myšlením čínským a myšlením evropským. Neboť vše vychází z jednoho Zdroje – a proto i rozdíly v myšlení jsou spíše formální a nepodstatné, protože jde v podstatě pouze o různá vyjádření stejných dějů a stejných entit.

Určitou chybou prakticky všech komentářů jest, že překladatelé s knihou zacházejí pouze jako s významným historickým zdrojem a téměř (nebo spíše vůbec) si neuvědomují její nadčasovost – a tedy to, že dílo hovoří i k modernímu době; tím že kniha vlastně vysvětluje přírodní a duchovní zákony, zákonitosti a pravidla, má trvalou platnost – a může být zdrojem hlubokého vědění i současnému člověku.


[Obsah]