Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[Obsah] [Následující kapitola >>>]

1. Uskutečňování TAO

TAO – o kterém lze hovořit –
nemůže být to pravé,
věčně neměnné TAO !

Jméno, které lze vyslovit,
nemůže mít
věčně neměnnou hodnotu !

To, co je beze jména
stojí na počátku,
to, co jméno už má
je matkou Stvoření !

Proto ten, kdo nechová žádné přání,
může proniknout
až do srdce Tajemství...
Kdo je ale přání pln,
pouze klouže po povrchu věcí.

Dvé možností pochází ze stejného –
a tím je mystérium prvopočátku
Počátek počátku –
toť hlubina všech tajemství !

Komentář:

V I. kapitole je původním autorem, činěn pokus o stanovení, resp. definici pojmu TAO. Komentátoři většinou jalově spekulují nad tím, co vlastně použitý znak znamená. Doslovný překlad je „cesta,“ ale přeneseně jde též o formu, smysl, metodu, princip. Je tu ale i význam – mluvit, říkat, pojmenovat.

Přitom se tu přímo nabízí jasný, jednoznačný a frapantní výraz – BŮH ! TAO je nepojmenovatelné, beztvaré, existuje všude a nikde, je současně plné a prázdné, neustále tvořící a současně spočívající v „tvůrčí“ nečinnosti – to všechno jsou vlastnosti, které v našem kulturním okruhu připisujeme Bohu – tedy pokud si ho nepředstavujeme jako stařečka, sedícího na obláčku a rozmarně zasahujícího do dění ... TAO je nepojmenovatelné – což naprosto přesně koresponduje jak s Biblí, tak s Talmudem, které hovoří o tom, že skutečného BOHA nelze (nesmí se) pojmenovat.

To, co je beze jména stojí na počátku – praví Lao-c´ - nepřipomíná to úvodní verše Knihy Genesis ?

Ten, kdo nechová přání, může proniknout až do srdce tajemství,
ale kdo je přání pln, klouže jen po povrchu věcí
... ten kdo chce proniknout do hloubky života a Božích zákonů – musí se této problematice věnovat cele a nechovat v sobě řadu rozptylujících přání, neboť ta ředí původní pevné rozhodnutí – na pouhé klouzání po povrchu duchovních hodnot.

Tajemství Prvopočátku – a zjištění, co bylo před Bohem, zůstane člověku navždy zahaleno...


[Obsah] [Následující kapitola >>>]