Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

TAO-TE-ŤING
Kniha o TAO a Cestě ke Ctnosti

Převod a komentáře: Jos. A. Zentrich (2007)
[Obsah]

Předmluva

Kniha Tao-te-Ťing dávného čínského mudřece Lao-c´ je dílem skutečně pozoruhodným. Dnes ji – vedle křesťanské Bible, islámského Koránu, hinduistické Bhagavadgíty, židovského Talmudu a Abd-ru-shinova (většinou lidmi nepochopeného) Poselství Grálu – lze pokládat za jeden z nejdůležitějších duchovních spisů pozemského lidstva.

Poprvé se mi dostala do rukou formou strojopisného samizdatu, bez uvedení překladatele a vydavatele, v památném roce 1968. Byl to rok, ve kterém se lámaly československé dějiny – a kdy mi výrazně pomáhala při změně mého přesvědčení z materialistického ateismu ke vzniku vědění o Bohu a k poznání hlubokých duchovních zákonů. A rovněž mi pomáhala překonat soukromé osobní potíže, dané vyobcováním až na okraj společnosti. Pravdou zůstává má osobní hloupost té doby; do Strany jsem nemusel vstupovat, čímž bych si ušetřil dvacet let nucených prací. Nelituji toho však, protože po duchovní stránce šlo o období mého urychleného osobního zrání.

Roku 1971 již probíhala tvrdá „normalizace,“ ale dvěma českým nakladatelstvím se podařil na tu dobu husarský kousek: pod různými záminkami se jim podařilo oklamat „bdělé oko“ normalizačních cenzorů. Nejprve vyšel v ODEONU nádherný a melodický překlad Berty Krebsové – a za další dva měsíce spatřil světlo světa převod význačného českého sinologa Oldřicha Krále, v rámci „Textů staré Číny,“ vydaných pro potřebu tehdejšího Klubu přátel poezie nakladatelstvím ČESKOSLOVENSKÝ SPISOVATEL .

Při prvním seznámení s oběma překlady jsem se nestačil divit, jak jsou oba krásné – ale výrazně jiné. Berta Krebsová to vysvětluje tím, že čínské znaky jsou nejednoznačné, a dávají překladateli mnoho možností. Později jsem si – již cíleně – opatřil překlady další. Původní první český překlad Dvořákův, překlad českého mystika Minaříka, výborný překlad kaligrafa a amatérského příznivce čínské filozofie Jana Kotíka (nakl. MAKUM, Praha, 2000), překlad Kuo-ying-Changa a F.H. Richarda z „kuchyně“ bratislavského nakladatelství CAD Press z roku 1994, převod jednoho z neuznávanějších českých sinologů Jiřího Navrátila, který vyšel v pražském AVATARU roku 2003 v rámci díla „O nebeském a lidském,“ slovenský převod Maríny Čarnogurské a Egona Bondyho (HEVI, Bratislava 1993) – a nejznámější anglický překlad Man-Ho-Kwoka, Martina Palmera a Jay Ramsaye (BARNES & NOBLE BOOKS, New York, 1993. V nejnovější době mne pak zaujal zejména originálně chápaný a interpretovaný převod geologa a myslitele Václava Cílka z nakl. DOKOŘÁN, Praha, 2005, 2007.

Vstřebával jsem postupně tyto překlady a snažil se vniknout do hloubky čínského myšlení. Začínal jsem chápat, proč se jednotlivé převody od sebe tolik liší – i chyby a omyly jednotlivých překladatelů. Již od Berty Krebsové jsem věděl, že překladatel je tu postaven před nelehký úkol, protože čínské znaky jsou mnohoznačné a dovolují různé interpretace. Nicméně – Lao-c´ měl nepochybně na mysli zcela konkrétní, jedinečnou a jednoznačnou situaci. Jednotliví překladatelé se chvályhodně snaží přiblížit se odlišnostem čínského starověkého myšlení, což se jim většinou daří. Leč poněkud méně se překladatelům daří – uvědomit si, že překládají pro evropského čtenáře, který – až na výjimky – nemá s čínským filozofickým myšlením valné zkušenosti. Dochází tak k tomu, co je vytýkáno statistice, jako vědnímu oboru – totiž že přesně sčítá nepřesná čísla. Stejně tak můžeme říci, že všechny překlady uvedeného spisu jsou sice formálně přesné, ba překladatel se snaží být co nejpřesnější, ale přesně sčítaná čísla jsou velmi, ale opravdu velmi nepřesná. Výsledkem co nejpřesnějších překladů je potom skutečnost, že danému slovu rozumí pouze lidé s hlubšími znalostmi starověké sinologie. A těch jaksi v české kotlině není mnoho.

Jen proto se odvažuji nabídnout českému čtenáři nový překlad nebo spíše převod, ač čínsky umím říci pouze „vdovec“ a to ještě v čínštině, která zcela jistě není čínštinou mandarinskou. Předkládaný převod vznikl na základě hluboké snahy o pochopení fundamentálního díla a je koncipován pro myšlení evropského, potažmo přímo českého čtenáře. Vznikl ekletickou, tedy výběrovou metodou z překladů stávajících. Tomuto způsobu se často – poněkud hanlivě – říká „kompilace“ nebo ještě hanlivěji „vykrádání textů.“ Nicméně ekletický výběr může být – pokud je proveden dostatečně citlivě - i lepší, než díla původní, protože spojuje myšlenkový potenciál mnoha autorů a autor koncový může konečnému dílu vtisknout pečeť dosud nepoznaného. A právě to je u předkládaného díla velmi důležité. Možná poněkud neskromně, ale přece se domnívám, že předkládaný převod může výrazně napomoci k tomu, aby středoevropský čtenář – i bez hlubší předběžné průpravy - dokonale pochopil jemné nuance klasického čínského filozofického myšlení, a také pochopil, že jde o průmět duchovních zákonů do běžného života, jejichž poznání a především dodržování je vlastně tou nejpřímější cestou k TAO, tedy přímou duchovní cestou k Bohu...

Poprvé se Tao-te-Ťing dostal do českých zemí v roce 1878, péčí Františka Čupra, který vycházel z poměrně nedokonalého německého převodu Richarda von Pläncknera. Další převod uskutečnil – z čínského originálu - až v roce 1920 orientalista Rudolf Dvořák, jehož vzorem byl převod seriózního německého badatele Richarda Wilhelma. V roce 1954 pak byl vydán překlad dr. Elišky Bayerlové, pořízený ovšem z ruské předlohy, kterou vypracoval rusko-čínský badatel Jan-chin-šun. Překlad není příliš kvalitní, čímž ovšem trpěla už ruská předloha.

Za básnířsky, poeticky nejlépe odvedenou práci pokládám překlad Berty Krebsové, sinologicky nejpřesnějším převodem je zřejmě překlad dr. Odřicha Krále, ale duchu díla se nejvíce přiblížili Kuo-jin-chang s H.F. Richardem.Budu rád, když můj převod posune chápání tohoto fundamentu čínského taoismu ještě kousíček dál…

Názvy jednotlivých kapitol jsem většinou ponechal podle Berty Krebsové.Josef A. Zentrich

Dáno v císařsko-královském sněmovním městě Kroměříži,
Dne 17.8.2007


[Obsah]