Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Vztah k Bohu

Věru je to nepěkný obraz - dívat se na to, jak si většina lidí představuje svůj vztah k Bohu. Lidé si sami vytvořili pravidla a zvyklosti ve svých církvích a ve svých chrámech, aniž by je příliš zajímalo, zda je to také Bohu milé. Provádějí obřady, které se jim líbí a tím pokládají službu Bohu za splněnou, aniž by se nějak zvláště vzrušovali hledáním Boží vůle v tomto směru. Co sami pokládají za veliké - to by měl Bůh i jako veliké přijímat!

Většina lidí se domnívá, že jejich bytí na zemi nemá jiného smyslu, než získávání pozemského majetku nebo - v nejlepším případě - založení rodiny a péče o děti.

Člověk však má a musí především poznávat Slovo Nejvyššího, snažit se mu porozumět a podle poznaného pak žít.

Dosud však člověk Slovo Boží vykládal, jak se mu samému líbilo, aniž by si ve své pýše uvědomil, že tam, kde není toto Slovo zkřiveno a zakaleno, je křišťálově jasné a zřetelně srozumitelné každému tvoru!

V nejhnusnější ješitnosti dlouhá řada lidí věří příšernému církevnímu tvrzení, že Ježíš svou smrtí na kříži přinesl oběť usmíření, kterou sňal hříchy všeho lidstva a vykoupil nás. Tento zlovolný názor je nejvyšší drzostí člověka vůči Bohu. To si opravdu tito lidé myslí, že jsou tak cenní, aby za ně Bůh obětoval sám sebe, resp. svého Syna? Ježíš byl surově zavražděn nejodpornějším způsobem, za souhlasného povykování davů. Tímto činem nebyl člověk vykoupen, ale uvalil na sebe nejtěžší možné provinění.

Kdo máš uši ke slyšení, oči k vidění a mozek k přemýšlení - uvažuj! Máme nejvyšší čas začít se starat o Boží Slovo, tedy o hloubku INFORMACE, kterou přinesl Ježíš. Musíme se snažit poznávat Boží zákony a podle poznaného začít žít. Nemůžeme donekonečna vystupovat vůči svému Bohu pouze jako žadonící žebráci a konečně musíme přijmout Pravdu, jaká opravdu je, neboť všechno, co není v souladu s Božími zákony, se samo odsoudí a nutně zajde.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]