Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Vykoupení

Jak často je hlásáno, že Ježíš Kristus je vykupitelem člověka... ...tak často, až o tom lidé přestali přemýšlet a slepě opakují naučené.

Podle dogmatického církevního učení přišel Ježíš na Zemi proto, aby zde trpěl a svým utrpením, resp. překonáním tohoto utrpení smyl hříchy tohoto světa a tím vlastně celé lidstvo vykoupil.

To je učení velmi nebezpečné, protože svádí ke slepé víře a ta nikdy nevede nahoru. Ostatně - hlavně to není pravda. Ježíš zcela jistě nebyl svým Otcem poslán proto, aby se na Zemi nechal zavraždit.

Ježíš přinesl lidstvu SLOVO, říkající lidem, jak mají žít, aby se dostali do království nebeského. Tím, že byl Ježíš vystaven utrpení, si lidstvo naopak velmi přitížilo. Chtít z hnusné vraždy udělat akt, kterým je lidstvo vykoupeno ze hříchu - toť dílo snad samého Satana.

Na druhé straně je zarážející, kolik lidí tomuto tvrzení uvěřilo. Jak velké jsou skupiny lidí, kteří se ještě dnes pohodlně sluní ve víře, že všechno, co Ježíš vytrpěl a co vykonal, se dělo za ně. V lenosti svého myšlení považují za drzost a rouhání názor každého člověka, který se domnívá, že se musí sám přičinit, aby se dostal do nebe.

V tomto ohledu tak mnozí projevují až zarážející „pokoru a skromnost“, kterou bychom u nich v jiných případech marně hledali. Jejich zdánlivě pokorná víra není však nic jiného, než samolibost a bezmezná pýcha, když si troufají myslet, že Ježíš, Syn Boží, přišel sem dolů, aby jim jako nějaký sluha upravoval cestu, po které by pak lidstvo mohlo bezmyšlenkovitě kráčet až do nejvyšších výšin.

Jaké je v tom snižování Boha! Co je člověk, že se odvažuje očekávat, že Bůh pošle svého Syna, tedy kus sama sebe, jen proto, aby jej lidé mohli zavalit svým hříchy? A to jen proto, aby se sami nemuseli namáhat s praním svého špinavého prádla a odnášet temná břemena, která si sami vytvořili?

Jednou však přijde pro každého čas zúčtování, a bude jednomu každému přisouzeno přesně to, co si sám utkal. Bude uveden do takové skutečnosti, kterou dosud měl za jedině pravou, a kterou vnucoval svým bližním. To však pro něho bude doba „pláče a skřípění zubů", avšak sklidí pouze to, co dosud zaséval...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]