Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Tříska v oku

Snad každý se domnívá, že plně pochopil Ježíšovo rčení, že snadněji člověk vidí třísku v oku svého bratra, než břevno v oku svém. Leč většina lidí ve skutečnosti tomuto výroku nerozumí. Zpravidla je tento výrok interpretován tak - že se má člověk učit vůči svému bližnímu shovívavosti. Nutnost shovívavosti Ježíš přirozeně myslil také - ale až ve druhé řadě.

Ve skutečnosti máme tohoto výroku využívat jako měřítka pro sebe sama. Totiž - právě ty myšlenky, činy a věci, které nás na našem bližním nejvíce rozrušují, jsou velmi silně vyvinuty u nás samých. Bližní tu slouží vlastně jako zrcadlo. Tato zákonitost působí bez jediné výjimky - stačí pouze dobře pozorovat lidi kolem nás. Poznání této zákonitosti nám teprve otevře oči, jací jsme, protože některé vlastnosti zůstávají skryty, nejen očím bližních, ale i nám samým.

Např. někdo přijde do úřadu, kde má něco projednávat a doslova ho rozzuří striktní a arogantní chování úředníka. Pokud zná tuto zákonitost, může se zarazit - já, že jsem arogantní a jednám striktně? Vždyť mne všichni znají jako bodrého a žoviálního chlapíka! Ano nyní jsi příteli bodrý a žoviální, zejména proto, že nemáš žádné postavení a s ním spojenou moc, ale i odpovědnost, jakmile bychom tě ale zařadili na místo dotyčného úředníka, prakticky ihned se začneš chovat „přiměřeně" novému postavení, to jest - striktně a arogantně. Tvé pravé vlastnosti byly zatím zastřeny a buď rád, že pomocí „zrcadla" jsi na ně přišel ještě dřív, než jsi skutečně onou funkcí byl pověřen, protože zatím máš ještě čas na sobě pracovat...

Pro náš vývoj znamená znalost této zákonitosti velmi mnoho, ba dokonce u některých lidí může toto poznání a následná aplikace do života znamenat zásadní zlom.

Uvědomění si této pravdy však může znamenat pro hledajícího ještě více - protože si osvětlí, jak farizejsky, lstivě a hlavně povrchně je dosud Slovo Boží, pronesené ústy Ježíše Krista, vykládáno a předkládáno k věření. Přitom každá věta, kterou Syn Boží lidstvu dal, chová v sobě velké hodnoty! Většinou nebyly dosud nalezeny - protože hledání bylo příliš povrchní a církvemi je navíc usměrňováno tak, aby konečné interpretace byly pro věřící líbivé a tím vábivé. Až Slovo Boží ve svém nitru každý hledající skutečně oživí, teprve pak nalezne hodnoty, které jej povedou do výšin...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]