Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Přesvědčení

Víra, podložena věděním, zakládá přesvědčení. Můžeme též říci, že přesvědčení je vyšší formou víry. Víra, která se stává přesvědčením, je živá, protože vyvěrá z prožití - a je tedy pravým opakem slepé, neživé, naučené či „zděděné" víry.

Měli bychom usilovat o přesvědčení ve všem, co činíme. Jinak se stáváme buď mrtvou loutkou nebo prodejnými žoldnéři.

Přesvědčení je totiž v podstatě vždy ovocem chtění! Teprve síla přesvědčení činí člověka živým ve Stvoření a činí ho schopným vytvářet díla, která musí být brána vážně, a která hned tak nepominou.

Pozor ale na strnulost - která je největším nepřítelem osobního duchovního pokroku! Před Božími zákony je zcela bezcenným ten, kdo zůstává - v čemkoliv - jenom strnulým, nemyslícím stoupencem!

Jen ten se smí zvát křesťanem, kdo Slovo, přinesené Ježíšem přivede k životu, aby se zjevně stávalo skutečností. Křesťana nedělá církev, ale dokonalé plnění Ježíšových slov!

Před Zákony Nejvyššího platí pouze to, jaký je člověk ve svém nitru - lhostejno, čím nebo kým jest v pozemském životě.

Ježíš často své posluchače vyzýval, aby byli prostí jako děti - protože čistý dětský přístup mohl význam Božího Slova nejvíce postihnout. Rozum se však - jak běžela staletí -rozvíjel dál a dnes už prostá víra nestačí.

Musí být nahrazena přesvědčením - a to může vzniknout zase jen při dokonalém pochopení celé problematiky.

Každý, kdo se chce nazývat hledajícím, musí si bezpodmínečně osvojit pravé vědění o stvoření a jeho zákonech. Podle nich se pak musí řídit ve svém chtění, myšlení, slovech i skutcích.


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]