Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Pravda

Pravda je zřejmě nejznámější a nejdiskutovanější filozofickou kategorií. Obvykle se říká, že pravda = shoda výroků se skutečností.

Z duchovního hlediska se na pravdu díváme jako na to, co je věčné a neproměnné! To, co vždy bylo a vždy bude, co nezná pokroku, protože je od počátku dokonalé. Pravda je skutečná - jsoucí! Jsoucím je však jedině Život.

Proto také jenom to, co přichází z Pravdy, je skutečně živé, všechno ostatní je proměnné.

Probudit Slovem k Životu znamená totéž, jako - probudit k poznání Pravdy! Kdo pozná Pravdu, je probuzený.

Kristus řekl: „Nechte mrtvé pochovávati své mrtvé". To neznamená nic jiného, než aby hledající nechal klidně četné lidi, kteří chtějí býti vůdci a učiteli, nadále poučovat ty, kteří chtějí slyšet jenom je - a tím se systematicky uzavírají živému Slovu. Nechme tyto mrtvé vůdce klidně a navždy pohřbívat s jejich mrtvými slovy jejich mrtvé posluchače a tak je vyřazovat z možnosti probuzení! Nenaslouchejme jim však!

Tímto nejsou však míněny pouze sekty a různé pofidérní náboženské sbory, ale i mylná dogmata „velkých" církví. V současnosti není žádné náboženské obce, která by sledovala správnou cestu. Ani horlivost, ani nadšení nemohou přemístit mylně rozestavěné ukazatele cesty...

Pravá Pravda je lidstvu k dispozici. Je však třeba hluboce přemýšlet a umět rozlišit kamení a chléb...

Pravda je neústupná a hledajícího nenechá nikdy na pokoji. Její hledání a nalézání přinese každému hledajícímu nejednu těžkou chvíli a problémy. Neměli bychom se jim však vyhýbat - ale vítat je, být za ně vděčný a brát je jako vývojové dary od Boha a příležitost prokázat, jací doopravdy jsme!!!

Velmi frapantně se k problematice Pravdy vyjádřil C. G. Jung:

Pravda, poplatná smyslům, může stačit rozumu, ale nikdy nedává smysl lidskému životu, který uchvacuje a vyjadřuje i nitro člověka. Síly tohoto nitra jsou však velmi často činiteli, které hlavně a s konečnou platností rozhodují - ať v dobrém, či ve zlém. Pokud nepřispěchají tyto síly našemu rozumu na pomoc, ukáže se většinou jako bezmocný. Nebo snad rozum a dobrý úmysl byly sto nás ochránit před světovými válkami nebo nějakými jinými katastrofickými nesmysly???

A ještě Otokar Březina:

Pravda je pro každou chvíli jiná. Nemůžeme dát stejnou pomoc stařeně, jakou by potřebovala dívka. V přírodě jsou všechny pravdy položeny drsně vedle sebe. Umění je vybírá k docílení většího dojmu...


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]