Nebeský kalendář
Něco ke čtení
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně

Jos. A. Zentrich: Když padalo Slunce ...

féerie a poučení z nedaleké budoucnosti
(V Kroměříži, Anno Domini MMVIII)
[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]

Hledání

Narůstající řada lidí přichází k poznání, že našemu životu cosi chybí. Tím „čímsi" je naplnění - vědění o tom, kdo jsme, odkud přicházíme, kam se ubíráme a jak, kdy a kde naše pouť skončí. Odpovědi na tyto kardinální otázky chce přinést - ale nepřináší - filozofie. Nepřináší proto, že vznikala pouze lidským zamyšlením, kdežto vážně hledající člověk cítí, že určité vědění musí být lidstvu darováno „se shora", prostě proto, že lidský rozum je příliš omezený - a také nemá dost věrohodných podkladů potřebných k tomu, aby na tyto základní otázky mohl lidstvu nabídnout fundovanou odpověď on.

Musíme se tedy smířit s tím, že určitá fakta (jako např. jak vypadá Bůh, kdy, jak a proč vznikl Bůh apod.) nebudeme moci NIKDY zjistit nebo rozluštit a ve většině dalších veledůležitých faktů jsme odkázáni na to, přijmout Pravdu na Zemi seslanou. Hledání PRAVDY patří k nejdůležitějším povinnostem člověka zde na Zemi.

Zbývá ovšem dořešit otázku, jakou má člověk výbavu na to, aby mohl posoudit, které ze záplavy učení na lidstvo se valících, je to pravé a přináší skutečnou PRAVDU.

Přitom je to tak jednoduché: Duchovní chléb, tedy Pravda, přicházející opravdu seshora, osvěžuje bezprostředně, občerstvuje a oživuje. Naší výzbrojí k poznání je CIT, pokud jsme ho ovšem nezasuli někam na skládku odpadu.

CIT nám bezpečně napoví, zda podávané informace, či učení osvěžují, občerstvují a bezprostředně oživují! Navíc - i rozum může pomoci, přestože nemůže mnohé pochopit. Ale může poznat, zda přicházející informace do sebe plynule a harmonicky zapadají, zda vytváří logický uzavřený celek, anebo zda jde jen o soubor nahodilých údajů, které na sebe nijak nenavazují a proto jejich šiřitelé si mnohdy musí pomáhat zavedením dogmat, která mají překlenout bolavé místo nedostatku vědění.

Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru, a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu. A vše ostatní mu bude přidáno. K tomu není třeba ani učených knih, ani duchovní námahy, ani askese, ani osamocení.

Proto hledající nesmí dbát na spory mezi jednotlivými církvemi, neboť církevní dogmata, kterými jsou nahrazovány nedostatky v pravém vědění, jsou pouty, svazujícími svobodného lidského ducha a snižujícími Boží velikost.

Kdo se chce skutečně zvát HLEDAJÍCÍM, musí se především zcela oprostit ode všech (i nejsvatěji se tvářících) předsudků a nastoupit cestu pečlivého zkoumání a zvažování SVÝM A JEN SVÝM citem, za pomoci svého a jen svého - rozumu.

Kdo vážně a opravdu čestně hledá Pravdu, měl by se oprostit od všeho, co se dosud učil nebo četl, protože většina z těchto informací je zavádějící! Pak je třeba klidně a objektivně nechat v sobě prociťovat novou nauku, se kterou se seznamuje.

Vážně hledající nebude vyhledávat spolky a většinou ani nebude mít potřebu a chuť se sdružovat, protože při hledání mu nikdo druhý nemůže pomoci. Navíc - jen poctivým a plně osobním přístupem se získávané duchovní informace mohou stát živými a být tedy jeho nedělitelným majetkem!


[<<< Předchozí kapitola] [Obsah] [Následující kapitola >>>]