Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Ukázka numerologického výkladu
generovaného programem Nebeský kalendář:


Numerologický výklad
Jméno: Michal Novák
Datum narození: 12.září 1983

Vibrační číslo: 6

Člověk velmi citově založený, mírumilovný, altruistický, často s uměleckým nadáním a se silným poutem k rodině. Miluje bezpečí rodiny, je to vyloženě domácí typ. Je nápadný svou sociální angažovaností, která jej přivádí nejen do takových oblastí jako je zdravotnictví nebo nejrůznější sociální a charitativní organizace, ale i do politiky, ve které se zcela bezelstně snaží uplatnit svou lásku k bližnímu a starost o blaho všech. Je přitahován vším krásným a harmonickým, což mu propůjčuje značnou schopnost uměleckého sebevyjádření. Jeho péče o druhé však někdy může přerůst v až nepřiměřené vměšování se do soukromých a intimních záležitostí ostatních lidí nebo v touhu ovládat druhé, jež se někdy objevuje ve formě jakéhosi "svatého poblouznění". Není rovněž výjimkou, když se člověk s vibrační číslicí 6 stane členem nějaké sekty.

Vyspělost v jednotlivých úrovních

(Minimální hodnota=0, maximální hodnota=9)
Duchovní úroveň: 6
Psychická úroveň: 1
Fyzická úroveň: 2

Úroveň v jednotlivých částech života

(Minimální hodnota=0, maximální hodnota=9)
Dětství a mládí (0 až 25 let): 4
Střední věk (25 až 50 let): 6
Vyšší věk (nad 50 let): 8

Číslice 1: 2 krát

Schopnost dosáhnout vytčených cílů, přiměřená vůle, reálné představy o světě, životě i o sobě samém, schopnost vyjádřit své pocity a dokonce i značná potřeba tyto pocity sdělovat druhým.

Číslice 2: 1 krát

Osoba velmi sentimentální a citově založená, přecitlivělá až k plačtivosti, s citovými projevy velmi přepjatými.

Číslice 3: 3 krát

Neochota podřizovat se, boj proti konvencím, neobvyklá sebeprezentace, vysoká inteligence, značná a originální tvořivost. Značně konfliktní osobnost, jež takřka permanentně vyhledává a vyvolává spory. Celý její život je ve skutečnosti jen sledem jednotlivých hádek.

Číslice 4: 0 krát

Nepříliš velká pracovitost, spíše dokonce značná lenost a to nejen při manuální práci, ale i při přemýšlení. Nedostatek trpělivosti, nedobré hospodaření s penězi.

Číslice 5: 0 krát

Pramálo štěstí v životě, což však zčásti bývá zapříčiněno vlastní neschopností dotáhnout věci do konce. Energie je vydávána chaoticky a často na nereálné cíle. Rozděláno více věcí zároveň, chybí schopnost zaměřit se na jeden cíl.

Číslice 6: 1 krát

Vyvinutý smysl pro harmonii, krásu i erotiku, láska k domovu, občas umělecké nadání, někdy však i lakomost.

Číslice 7: 0 krát

Osoba bez osudového zatížení a tudíž i bez pocitu, že je někam směřována nějakou vyšší vůlí. Proto obvykle nerozhodná a váhavá, dlouho trvá, než se do něčeho pustí, jelikož není přesvědčena o správnosti svého rozhodnutí.

Číslice 8: 1 krát

Panovačnost, touha po moci a slávě. Myšlení racionální, originální, se smyslem pro detail.

Číslice 9: 2 krát

Rozvinutá schopnost mystických vidění, jasnozřivost, schopnost vhledu do vlastního podvědomí, občas rozporuplné jednání.

KONEC.