Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Ukázka astrologického výkladu
generovaného programem Nebeský kalendář:


HOROSKOP
Jméno: Michal Novák
Datum a čas narození: 12.září 1983, 11:45 hod. UTC+1, LČ (den), JD=2445589.9063, pondělí
Místo narození: Banská Bystrica (48°44` S, 19°9` V)
Systém domů: Placidus


Poloha planet
Slunce: 19 PA 03
Měsíc: 29 ŠT 15
Merkur: 25 PA 32 R
Venuše: 23 LE 24 R
Mars: 18 LE 59
Jupiter: 4 ST 01
Saturn: 1 ŠT 42
Uran: 5 ST 26
Neptun: 26 ST 28
Pluto: 27 VÁ 55
Vzest. uzel: 20 BL 23 R
Sest. uzel: 20 ST 23 R
Černá Luna: 19 VO 56

Poloha domů
1.dům: 18 ŠT 02
2.dům: 18 ST 03
3.dům: 25 KO 31
4.dům: 4 RY 21
5.dům: 5 BE 48
6.dům: 29 BE 22
7.dům: 18 BÝ 02
8.dům: 18 BL 03
9.dům: 25 RA 31
10.dům: 4 PA 21
11.dům: 5 VÁ 48
12.dům: 29 VÁ 22
ASC: 18 ŠT 02
MC: 4 PA 21

Dominantní rysy

Typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů. Člověk jednající velmi nezávisle a kladoucí důraz na svobodnou vůli. Temperament cholerický. Člověk energický, nadšený, optimistický a rychle se rozhodující. Může být ale i sobecký, líný, arogantní, dokonce až násilnicky výbušný. Člověk ne příliš komunikativní, nenadělá mnoho řečí, raději naslouchá druhým.

Slunce v 10. domě

Silná snaha být nezávislý a být v tomto svém postavení uznáván. Touha být středem pozornosti, jednání je zaměřeno zejména na získání společenského ohlasu. Člověk zodpovědný a toužící po uznání, slávě a úspěchu, někdy ale i přehnaně ambiciózní a autoritářský.

Slunce v Panně

Člověk bystrý, skromný, klidný, čistotný, precizní, důvěryhodný, pracovitý, střízlivý, skeptický, kritický, metodický, náročný, s analytickým myšlením. Může být ale i malicherný, pedantický, autoritativní vůči podřízeným, nudný, suchopárný a citově chladný. Své city obvykle nedává příliš najevo, má sklon je chladně analyzovat a projednávat. Je spokojen i v podřízeném postavení. V jeho životě hrají důležitou roli maličkosti a detaily. K majetku se zpravidla dopracuje jen usilovnou prací. Jeho manželství nebývá většinou příliš spokojené, je zatížené velkým množstvím hádek souvisejících s jeho zarputilým lpěním na detailech. Uplatnění nachází v povoláních vyžadujících přesnost a analytické a chladné myšlení. Může být např. lékařem, farářem, státním zaměstnancem, učitelem, vědcem, spisovatelem či kritikem. Úspěchu může dosáhnout i v obchodu nebo průmyslu.

Slunce sextil Měsíc (orbis 10°11´)

Aktivita upřena zejména k plnění každodenních povinností. Konstelace příznivá pro rodinu i společenský život. Sebevědomí, vitalita, úspěch, uznání, štěstí, klidný průběh života, soulad mezi vnitřním světem a skutečností.

Slunce konjunkce Merkur (orbis 6°28´)

Tato konstelace má jen slabou hodnotu. Může přinést nadání a pocty, někdy signalizuje mírně zvýšenou inteligenci či literární nadání. Obvykle je dobrá schopnost komunikace a vyjadřování.

Slunce kvadratura Neptun (orbis 7°24´)

Konflikt mezi vůlí a ideálem, vůle je rozdvojena a její směřování bývá snadno ovlivnitelné. Honba za přeludy, posedlost, klam, závislost. Extrémní emotivita, sklon k hlubokému pohroužení do sebe sama, z něhož nemusí být návratu.

ASC ve Štíru

Člověk ctižádostivý, aktivní, reservovaný, vášnivý, neohrožený, někdy násilný a bezcitný, panovačný, sobecký a milující nebezpečí. Může být dokonce i krvežíznivý, pomstychtivý, bezuzdný požitkář, drzý, nemilosrdný, krutý a rozkladný revolucionář. Pro velkou náruživost často problémy s erotikou a žárlivost. V životě mnoho nesnází, které se však snáší s reservou a trpělivostí. Přátelství nesnadno získaná, ale stálá. Často bedlivě skrývá tajemství a mívá vztah k utajovaným spolkům.

MC v Panně

Kritičnost, čistota názorů, někdy ale i pedantství a puntičkářství.

DSC v Býku

Tvrdohlavost a umíněnost. Partner, z kterého plyne finanční prospěch, avšak poněkud žárlivý a rovněž tvrdohlavý, ale na druhou stranu i pevný v názorech a cílech.

IC v Rybách

Sebeobětování, dobrosrdečnost, avšak málo aktivity a činorodosti. Ve stáří pak nebezpečí prozření a z toho vyplývající zklamání.

2. dům ve Střelci

Příjmy z mezinárodního obchodu nebo z výuky. Finanční situace se zlepšuje s postupujícím věkem, někdy však bývá ohrožena soudním procesem. Obecně je však tato konstelace pro finanční záležitosti poměrně příznivá.

3. dům v Kozorohu

Politické ambice, konzervatizmus, prozíravost, schopnost velmi intenzivního soustředění se na vytčené cíle. Necestuje příliš často, pokud však ano, vždy za důležitým cílem.

5. dům v Beranu

Podnikavý, upřímný, ale i impulsivní charakter. Mnoho vášnivých lásek, ale málo dětí.

6. dům v Beranu

Zrozenec vyhledává zaměstnání vyžadující sílu a energii (průmysl, doly, zbrojařství) a chce se stát mistrem ve svém oboru. Nebezpečí různých nehod a zranění z neopatrnosti.

8. dům v Blížencích

Možnost smrti následkem poruchy funkce dýchacího ústrojí, poměrně dobrá smrt, někdy šílenství.

9. dům v Raku

Smysl pro historii, minulost a tradici, přínosné názory a představy, cesty po vodě.

11. dům ve Váhách

Harmonie, krása a věrnost v přátelství. Konstelace příznivá pro manželství.

12. dům ve Váhách

Potíže se zákonem, soudy, rozvod, obvykle nedobré manželství.

Měsíc v 1. domě

Vysoká vnímavost k prostředí, přístupnost dojmům, změny nálady, citová nevyrovnanost, nesmělost, mírnost, ustrašenost, představivost. Sebeprosazení na základě citů, vztahu k přírodě a k dětem.

Měsíc ve Štíru

Citově náruživý, ale rezervovaný člověk. Smyslnost je velmi vysoká. Osoba vynalézavá a rozhodná se schopností vnímat skryté souvislosti. Zarytá vůle, impulsivita, hádavost a pomstichtivos. Touha po moci a žárlivost bývají velmi silné. Prudký a břitký charakter neobratný v mezilidských vztazích. Občas hrubost a sklon k nadměrnému pití.

Měsíc ve Štíru a v 1. domě

Klidná, mírná a smyslná osoba, občas však i drzá, pyšná a žárlivá se sklonem k pití, špinavosti a vulgárnosti v jednání i v řeči.

Měsíc sextil Merkur (orbis 3°43´)

Chápavost, logické myšlení, pronikavost, učenlivost, zájem o cizí jazyky, dobré a jasné vyjadřování, shromažďování informací, přizpůsobivost, praktické založení, smysl pro humor, poněkud však nestálost.

Měsíc kvadratura Venuše (orbis 5°51´)

Milostná zklamání, nesnášenlivost, povrchní přátelství, necitlivost k druhým, sobectví, sebeláska, smyslnost, nedbalost, žárlivost. Tendence k lehkomyslným láskám a vztahům, starosti v manželství.

Měsíc konjunkce Jupiter (orbis 4°45´)

Záliba v cestování, upřímné srdce, prozíravost, důvtip, schopnost promlouvat k davu, velká popularita, silná osobní přitažlivost, skvělá představivost, praktické zaměření. Na sklonku života možnost stát se duchovním vůdcem.

Měsíc konjunkce Uran (orbis 6°11´)

Snaha být užitečný při zastávání nějaké společenské úlohy. Charismatická osobnost s politickým nadáním a mediálním vlivem. Vynalézavost a rychlý úsudek. Odpor ke všemu konvenčnímu, avšak novátorské snahy bývají často velmi zbrklé. Nestálost, sklony k potulce, nervosita a vysoká hladina citového napětí vede někdy až k rozpadu rodiny.

Merkur v 10. domě

Značná intelektuální ctižádost, intelektuální pojetí společenských norem, resp. toho, co se pokládá za společensky vrcholnou hodnotu, pohyb ve "vysoké" společnosti, potřeba ovlivňovat druhé, obracet se při projevech k širokému posluchačstvu, zaměstnání intelektuální nebo obchodnické.

Merkur v Panně

Analytické, kritické, metodické a logické myšlení, spíše teoretické než praktické. Rozkladná kritika. Specialista na svérázné pracovní metody. Přehnaná pozornost k detailům, v nichž se může ztratit. Sklony k rozumování a sebeanalýze. Manuální zručnost. Někdy ale i zlomyslná satira, sobectví, nadutost a pedantství. Úspěch v soukromé práci nebo filologii.

Merkur kvadratura Neptun (orbis 0°56´)

Dobrá představivost a inspirace naráží na neviditelnou překážku, která znemožňuje jejich využití. Špatná paměť, netečnost, lehkověrnost, špatný odhad, chybná interpretace, pomatenost, nepraktičnost, snivost, smyslnost, sklon k podvodům, honba za iluzemi, nevyrovnanost, nervová únava, deprese, duševní choroby.

Venuše v 9. domě

Sebevymezení vůči ostatním prostřednictvím filosofie nebo náboženství, radost z cestování a účasti na nejrůznějších konferencích a setkáních, nadšení, cílevědomost, snaha o rozšíření svých obzorů, vysoké ideály.

Venuše ve Lvu

Tvořivá, romantická, čestná, srdečná a štědrá osoba s láskou k životu, přepychu, značným sexappealem a potřebou být oblíbený. Věrný člověk milující děti. Milostný ideál postaven tak vysoko, že jej obvykle není možné v reálném životě nalézt. Někdy zjemnělost, sklon k hrám a zábavám, láska ke šperkům a oblečení. Obvykle brzké manželství, které však nebývá nejšťastnější.

Venuše konjunkce Mars (orbis 4°25´)

Prudké citové prožitky, požitkářství, vášnivost, sexuální sbližování, neopatrnost v závazcích, četné erotické styky, nemravnost, náchylnost k hýření city, silné pohlavní pudy, manželství jen výjimečně šťastné.

Venuše trigon Neptun (orbis 3°04´)

Umělecká inspirace, zjemnělost, přecitlivělost, soucit, šarm, romantismus, zbožnění krásy, jemný pohlavní život, silné vášně, silná přání, sentimentálnost, hudební nadání, schopnost zosobňovat sny davu.

Venuše sextil Pluto (orbis 4°31´)

Intenzivní milostné city, láska je pociťována jako něco osudového. Silné erotické zaměření, silné vášně,veselost, velmi atraktivní až charismatická osoba, která nachází krásu na zcela neočekávaných místech nebo ve vzdálených kulturách.

Mars v 9. domě

Vynakládání energie na cestování a vzdělávání, velká angažovanost ve věcech filosofie, politiky nebo náboženství, odvaha, láska k dobrodružství, sebezdokonalování, profesionální ctižádost.

Mars ve Lvu

Vášnivá, vůdčí, dominantní, veselá, hrdá až pyšná osoba s velkým sexappealem. Mocná a silná vůle, někdy však přílišné hýření. Rozený sportovec či voják. Mívá štěstí u druhého pohlaví. Podnikavý, úspěšný na vedoucím místě v armádě či průmyslu.

Jupiter v 1. domě

Tolerance, optimismus, veselí, smysl pro humor, sebedůvěra, velkorysost, shovívavost, cestování, rozšiřování vzdělání, kosmopolitismus, liberalismus, podpora druhých, ale i expansivnost, nestřídmost a přeceňování sebe sama.

Jupiter ve Střelci

Mírná, zdvořilá, oduševnělá, idealistická, tolerantní, optimistická, velkorysá, ale i nedbalá a lehkomyslná povaha s touhou poznávat a cestovat a se smyslem pro humor. Přílišný soucit vede někdy k podvedení a následnému zklamání. Láska ke sportům, lovům a psům. Někdy výjimečná náboženská nebo filozofická zkušenost. Úcta k zákonům.

Jupiter ve Střelci a v 1. domě

Zdvořilá, oblíbená, spravedlivá povaha nenávidící vše nízké. Záliba ve sportu a v rekreaci, dobrý přítel, ikdyž někdy poněkud domýšlivý.

Jupiter konjunkce Uran (orbis 1°25´)

Přátelé napomáhají úspěchu. Originální a někdy až bizarní chování, fantazie, hudební a řečnické nadání, dar přemlouvat a přesvědčovat druhé. Zvláštní a originální nápady mohou vést k inovacím na politickém, náboženském nebo pedagogickém poli.

Saturn v 12. domě

Zablokované životní projevy, zastřené vnímání reality, neschopnost přijmout odpovědnost nebo pouze tehdy, je-li skryt v pozadí, neschopnost vnímat skryté souvislosti mimo to, co je zjevné a uznané, opatrnost, šedá eminence, odloučení a samota. Někdy snaha o získání uznání mimo oficiální sféru společenského života a na jeho okraji.

Saturn ve Štíru

Rozhodnost , pronikavá mysl, hloubka myšlenek, silná vůle, vytrvalost, předvídavost, rezervovanost, tajnůstkářství, sarkasmus, panovačnost, autoritářství, nenávist k opozici, neschopnost odpustit a zapomenout, někdy sklon k ničení. Možnost velkého okultního nadání, při dobrých aspektech dlouhý život.

Saturn konjunkce Pluto (orbis 3°47´)

Konstelace tlumí sexualitu až ke sterilitě. Vyniknutí díky zasvěcení nebo obhospodařování majetku, možnost významné vědecké práce, tajné boje, fantazie, chaos, dobrodružnost, nezvyklé a zvláštní nápady, hloupá jednání.

Uran v 1. domě

Neutuchající zápas o vlastní svobodu a nezávislost, kterou je však často obtížná prosadit. Originalita, nekonformnost, výstřednost, nápadná osoba milující změny.

Uran ve Střelci

Optimismus, silná vůle, touha po svobodě, duchovní či intelektuální revoluce, pokrokovost, touha po vysokém mravním vývoji. Často vyučování v náboženských nebo okultních společnostech nebo řádech. Nesrovnalosti s rodiči a s nadřízenými.

Uran ve Střelci a v 1. domě

Útočný, ctižádostivý, nadšený a odvážný člověk se slabostí pro vše krásné a velké. Často dobrý sportovec.

Neptun v 2. domě

Nepraktičnost, neschopnost využívat příležitosti, intuitivní hodnotový systém, zmatky ve financích, pochybnosti o vlastní osobě, neschopnost vymezit se vůči ostatním, strach ze smyslových požitků kompenzovaný někdy neukojitelnou touhou po požitcích nebo předstíráním vyššího společenského postavení.

Neptun ve Střelci

Planeta má vliv zejména generační. Tvůrčí nadšení ve službách náboženského nebo filozofického ideálu. Intenzivní vize, náboženská poezie, prorocké schopnosti, fantazie a intuice.

Neptun sextil Pluto (orbis 1°26´)

Příslušník zakladatelské generace, která přináší hluboké změny, plodí nové bohy a vyvolává změnu náboženství. Sublimace sexuality do umělecké činnosti. Dobrodružnost, mohutná fantazie, neobyčejné až geniální myšlenky a sklony.

Pluto v 11. domě

Snaha o reformaci společnosti, sklon k dominantnímu chování, skupinové terapie, nebezpečí zrady, fixace na svobodu, boj za osobní nezávislost nebo naopak potlačení vlastní svobody a nezávislosti.

Pluto ve Váhách

Planeta má vliv zejména generační. Zvýšený význam v životě hrají smlouvy. Více manželství, hrozba pohlavní nákazy, soudy ohledně vynuceného sexu. Ve společnosti nové smlouvy, často s válečnými cíly. Konec jedné epochy a začátek nové.

Vzest. uzel v 8. domě

Nabytí majetku věnem nebo dědictví. Krásná smrt.

Sest. uzel v 2. domě

Finanční ztráty, marnotratnost, sociální nezávislost.

Černá Luna ve Vodnáři

Anarchicky se projevující smyslnost, možnost šíření nových pohledů na vztahy mezi muži a ženami nebo v otázce pohlavní výchovy.

KONEC.