Nebeský kalendář
Můj další web
Drobnosti
Najdete nás i na Facebooku
Mějte se krásně
Astrologický program
NEBESKÝ KALENDÁŘ
upgrade ze starší verze na verzi 3

Tento návod se týká přechodu z verze 2.1 Nebeského kalendáře nebo vyšší (tedy verze 2.1 až 2.32.) na verzi 3 a popisuje dvě cesty, jak převést vaše uživatelská data (seznam osob atd.) ze staré do nové verze. (Data z verze nižší než 2.1 nelze bohužel do verze 3 automaticky převést.)
Pokud jste se tedy rozhodli pro přechod na verzi 3, postupujte dle jedné z následujících možností:
1. Automatický upgrade (určený většině uživatelů):
Stáhněte si instalační soubor Nebeského kalendáře (na této stránce v horní tabulce), spusťte stažený instalační soubor a Nebeský kalendář nainstalujte do stejné složky, jako máte instalovánu předchozí verzi. Při prvním spuštění pak Nebeský kalendář zařídí vše potřebné.
2. Manuální upgrade (určený zkušeným uživatelům a těm, kteří program nechtějí instalovat, ale jen si jej uložili ze ZIP souboru):
ZIP soubor (stažený na této stránce ze spodní tabulky) rozbalte do jiné složky, než máte instalovánu starší verzi Nebeského kalednáře. Po té ze složky ze starší verzí nakopírujte do složky s verzí 3 následující soubory:
 • jonas.txt
 • lc.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali údaje o letních časech
 • mista.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali do databáze nová místa
 • nkplus.ini
 • numera.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali či neupravovali numerologické výklady
 • orbis1.set
 • orbis2.set
 • orbis3.set
 • osoby.xml
 • skupiny.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali či neupravovali skupiny osob
 • stat.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali či neupravovali seznam států
 • symbol.xml - překopírujte pouze v případě, pokud jste nedoplňovali či neupravovali symboliku stupňů zvěrokruhu (sabiánské symboly atd.)
 • top.htm
 • A pokud jste doplňovali nebo upravovali některé astrologické výklady, překopírujte příslušné soubory ze složky "Vyklad" (do stejné složky s verzí 3)
A nyní spusťtě verzi 3 Nebeského kalendáře.
Možné potíže s diakritikou po přechodu na verzi 3:
Protože verze 3 Nebeského kalendáře na rozdíl od verzí předchozích již používá kódování unicode, může se v některých případech stát, že některé české (resp. slovenské) znaky z údajů pocházejícíh z uživatelských souborů staré verze nebudou správně zobrazeny. Toto se může (ale nemusí) objevit např. v názvech měst nebo v názvech států. Pokud u vás taková situace nastane, můžete v případě, že jste žádné město (resp. stát) nedoplňovali do databáze (tzn. že jsou v původním stavu), nahradit soubor mista.xml (resp. stat.xml) staré verze stejným souborem z nové verze (tyto soubory najdete ZIP archivech, viz druhá možnost přechodu na verzi 3), čímž dojde k nápravě. Jestliže jste však některá místa (nebo státy) doplňovali, doporučuji sice pomalejší a pracnější, avšak bezpečnější manuální opravu chybně zobrazených položek.
Jestliže se chybná diakritika objeví i ve jménech osob, nelze tento problém samozřejmě vyřešit jen prostým zkopírováním jiného souboru. V tomto případě (a zejména pokud máte rozsáhlou databázi osob) si můžete pro snadnější a rychlejší opravy jednotlivých jmen stáhnout tento program (persons.zip, 812 kB). Stažený soubor rozbalte a takto získaný program persons.exe nakopírujte do složky s verzí 3 Nebeského kalendáře. Program po té spušťte: Objeví se tabulka, ve které lze jména opravovat přeci jen snáze než přímo v Nebeském kalendáři (a kromě toho můžete doplnit i kontaktní údaje jednotlivých osob, tj. mail, telefon a adresu). POZOR: Nikdy nespouštějte zároveň program persons.exe i Nebeský kalendář, ale vždy jen jeden z těchto programů! Nebylo by dobré, kdyby k databázi osob přistupovaly současně oba programy.